Forside > Siste Nytt > For uoversiktlig for en oversikt?

For uoversiktlig for en oversikt?

9. oktober, 2012
Er TV-markedet så komplekst at det bare er å gi opp? Kulturdepartementet mener det, ser bort fra 17 måneders arbeid i Sønnelandutvalget og kaster forslagene i søpla.

Kulturdepartementet satte i 2009 ned en arbeidsgruppe som skulle se på behovet for tiltak som kan legge til rette for økt valgfrihet og mangfold for fjernsynsseerne. Utvalget var sammensatt med representanter fra både forbrukersiden og fra TV-bransjen.

Utvalget kom i 2011 med en rekke forslag for å bedre forbrukernes stilling og mulighet til å velge i et komplekst marked. Blant disse var en egen TV-portal hvor man kan få oversikt over de ulike tilbudene. Utvalget begrunnet behovet for en markedsportal for TV slik:

«Mange oppfatter opplysningene i markedet for betal-TV som uoversiktlige for TV-seerne.

Mange aktører tilbyr ulike og sammensatte abonnementstyper med kompliserte prisstrukturer. Variabler som triple play og andre tilleggstjenester, antall kanaler og kanalpakker, avtaleperiodens lengde, investeringskostnader knyttet til mottaksutstyr etc. i kombinasjon med mange priselementer gjør det vanskelig for forbrukeren å foreta en reell sammenligning av tilbudet blant betal-TV-leverandørene.»

Både utvalget og departementet er altså enige om virkelighetsbeskrivelsen av TV-markedet. Det samme kan man ikke si når det gjelder tiltakene for å bedre situasjonen. Departementet skriver i statsbudsjettet for 2013:

«Kulturdepartementet har derfor etter en samlet vurdering kommet til at det ikke vil være hensiktsmessig å gå videre med arbeidsgruppens forslag om å opprette en tv-portal.»

Dette er ikke bare veldig synd, men også svært merkelig. Når departementet viser til at et marked er komplekst og uoversiktlig, så er jo det et argument for, og ikke i mot å opprette en portal.

Vi kjøper ikke påstanden om at det ikke er mulig å lage en TV-portal. Forbrukerrådet har utviklet gode portaler for andre komplekse markeder som bank og forsikring, og lite tyder på at departementet har satt seg spesielt godt inn i dette arbeidet.

Men i all skuffelsen og undringen over departementets konklusjoner, er det godt å se at vi i det minste er enige i diagnosen av TV-markedet. Og vi er svært spente på hvilke tiltak kulturminister Hadia Tajik nå vil foreslå for å bedre hverdagen for oss TV-tittende forbrukere.