Forside > Siste Nytt > For vanskelig å velge sunt

For vanskelig å velge sunt

13. mai, 2014
En av tre sier det er vanskelig å forstå merkingen av maten vi kjøper. – Vi trenger enkel og standardisert merking for å avgjøre sunnhetsverdien av maten vi kjøper, mener Forbrukerrådet.

Forbrukerrådet har gjennomført to undersøkelser om nordmenns forhold til matmerking. Både spørreundersøkelsen og der vi fulgte forbrukere i butikk, viser at vi sliter med å forstå merkingen.

– Vi ser at deklarasjonen bare leses i begrenset grad, og selv når den leses, opplever mange at det er vanskelig å forstå hva informasjonen betyr, sier forbrukerdirektør Randi Flesland.

Kvinne handler i matbutikken. Foto.

Foto: Colourbox.com

– Når vi haster gjennom butikken, er vi avhengige av at informasjonen er lett tilgjengelig og lett forståelig. Dette gjelder ikke minst i et marked der det jevnlig kommer nye produkter og emballasje og design stadig endres.

Behov for bedre merking

I spørreundersøkelsen svarte fire av ti at de ønsker sunnhetsmerking i form av en type fargekoding. Samtidig sier nesten to av ti at de ikke er så opptatt av slik informasjon.

– Vi har over lengre tid tatt til orde for en obligatorisk og standardisert visualisering av næringsinnholdet. Dette vil gjøre det lettere å sammenligne og forstå hva varene inneholder, sier Randi Flesland.

– Undersøkelsen viser også at forbrukerne i all hovedsak forholder seg til informasjonen på forsiden av produktene, og det er her vi må finne enkel og tydelig merking. Dette kan også være med på å bevisstgjøre de som i utgangspunktet ikke er så opptatt av hva maten inneholder.

Vanskelig å velge sunt

Av de spurte oppgir seks av ti at de leser merking for å unngå for mye sukker og fett. Nær halvparten sier at de leser merkingen for å unngå for mye salt, og omtrent like mange sier de er opptatt av kaloriinnholdet når de leser merkingen på produktet.

– Mange er interessert i hva maten inneholder, men vi ser at det er lite kunnskap om hva som er anbefalte mengder for energi, fett, salt og sukker. Merking som fortolker innholdet og viser det frem, for eksempel ved fargekoding, vil være til stor hjelp, sier Randi Flesland.

– Det er også interessant å registrere at de aller fleste er opptatt av å spise sunt, og de fleste mener de har et relativt sunt kosthold. Samtidig viser statistikken at vi får i oss for mye salt, sukker og ugunstig fett. Her er det et misforhold som viser nødvendigheten av bedre matmerking.

– Produsentene er veldig opptatt av å fortelle oss om det som er bra med produktene sine, men lite villige til å fortelle hva som har negativ effekt på helsen. Myndighetene må på banen og ta initiativ til en merkeordning som sikrer at vi får god informasjon om innhold av næringskilder som påvirker helsen vår.

Spørreundersøkelse om matmerking
Kvalitativ undersøkelse om matmerking april 2014