Forside > Siste Nytt > Forbehold mot utgiftsbomber

Forbehold mot utgiftsbomber

2. april, 2013
Ønsker du å vinne budrunden, men synes at beskrivelsen av boligen er ufullstendig - og føler deg utrygg? Du kan sikre deg ved et skriftlig forbehold.

Hvis du frykter for at du om kort tid kan være den meget ulykkelige eier av en utgiftsbombe,  kan du i noen grad sikre deg ved å ta skriftlig forbehold i budet.

Fritt opp til selgeren

Budet ditt avhenger f eks av at en takstmann straks gjennomfører en undersøkelse av et konkret forhold du er usikker på og at undersøkelsen ikke avdekker noe alvorlig.

Når megleren formidler dette budet til andre budgivere, må han orientere dem om både budets størrelse og om forbeholdet. Da blir det jo fritt opp til selgeren – om han mener han kjenner boligen godt nok til å akseptere budet med ditt forbehold om tilstandsvurdering. Eller om han heller vil akseptere et lavere bud fra noen som ikke synes at det er så nøye å kjenne tilstanden godt.

Selgeren står helt fritt til å velge hvilket bud han vil akseptere, og vil da kunne bruke megleren som sin rådgiver. Men det må sies at en selger nesten alltid forkaster bud med forbehold, hvis han har flere bud å velge mellom.

Hold fast på forbeholdet

Med en viss sannsynlighet vil flertallet av eiendomsmeglere – som nok ikke er vant til dette – være lite tilfreds med at du som budgiver på denne måte kompliserer budprosessen. Men hvis jeg må velge mellom at meglerbransjen er tilfreds, eller at bolighandelen er trygg, så er det siste klart viktigst.

Min anbefaling er at du sikrer deg at forbeholdet gis skriftlig sammen med budet, gjerne sammen med første bud, slik at det ikke er noen tvil om hva som ble sagt og ikke sagt, i ettertid.

Du må da ikke fjerne forbeholdet. Selv om du skulle få antydninger eller forslag om at du kan ordne dette med tilstandsvurdering på egen hånd i ettertid, så må du holde fast på forbeholdet.

Og dersom selgeren aksepterer ditt forbeholdne bud – og dersom den uavhengige takstmannen finner alvorlige kostnadskrevende forhold, så er du ikke lenger bundet av budet.

Når man forteller alt

Hva som da blir utfallet, er usikkert. Selgeren kan selge boligen til andre. Han kan legge den ut for salg på nytt. Og selv med kjennskap til skader på boligen, er det jo mulig at en ny runde kan gi en høyere pris. For det er ikke nødvendigvis gitt at det å «fortelle alt» reduserer interessen for å kjøpe. Større trygghet mot ubehagelige overraskelser kan faktisk motivere budgivere til å gå enda litt høyere i budrunden.

Men det hele kan også ende med at  du og selgeren kan bli enige om en prisreduksjon, som veier opp for ulemper og kostnader ved utbedringen.

Husk også at å forbeholde bud bør reserveres situasjoner hvor man er usikker f. eks. på  teknisk tilstand – eller når man ikke har fått endelig bekreftelse på at finansieringen er i orden.