Går ferien galt, så kan det være greit å kjenne rettighetene sine. En befolkningsundersøkelse Forbrukerrådet har gjort, viser at folk bommer på pakkereiserettighetene sine.

Strand.Foto

– Å kjøpe en ferdig pakkereise gir deg bedre rettigheter enn når du kjøper deler av reisen hver for seg. Du kan avbestille, sikre deg mot flykonkurs og gå til en egen klagenemnd om du ikke får det du har krav på, sier leder for forbrukerdialog Pia Cecilie Høst.

En pakkereise omfatter både tradisjonelle charterturer og arrangementer som inneholder minst to av følgende tre elementer: transport, innkvartering eller «annen turisttjeneste», for eksempel reise med overnatting til sports- eller underholdningsarrangement. Turen må være med overnatting, eller den må vare mer enn 24 timer. Arrangementet må være tilrettelagt og markedsført og solgt til en samlet pris.

Selv om ni av ti mener å vite hva en pakkereise er, er det kun sju av ti av disse igjen som har en riktig forståelse av hva som defineres som en pakkereise.

Her kan du lese om pakkereiserettighetene dine.

Ikke krav til at reisen selges av et reiseselskap

I undersøkelsen mente 36 prosent at turen måtte arrangeres av et reiseselskap for at det kan kalles en pakkereise. Det er ikke noe krav, kan Høst fortelle:

– Det er ikke noe krav om at et reisebyrå står for pakkereisen. Det kan like gjerne være et flyselskap eller rederi. Det som kreves, er at en reise er markedsført og solgt sammen med en annen overnatting eller en annen turistjeneste til en felles pris, og at den er arrangert for å tjene penger.

Bedre regler fra første juli

1. juli kommer en ny definisjon for pakkereiser. Det er en tilpasning til dagens situasjon hvor folk bestiller på andre måter enn gjennom et tradisjonelt reisebyrå.

– Typiske eksempler på nye pakkereiser er hotell og leiebil som blir kjøpt sammen med en flyreise på nettsiden til flyselskapet. Eller formidlingstjenester på nett som selger en reise med en overnatting eller leiebil samlet. Endringene gjør at flere kan nyte godt av den beskyttelsen det er å velge pakkereise, sier Pia Cecilie Høst.

Reglene vil først få betydning for forbrukere som bestiller ferien sin etter 1. juli.

Pakkereiseråd

  • Sjekk avbestillingsreglene
  • Sjekk om selskapet er med i reisegarantinemnda
  • Klag på stedet om hotellet ikke er som avtalt
  • Ta kontakt med Forbrukerrådet for råd og veiledning

Metode: Undersøkelsen er gjennomført på Kantar TNS sitt internettpanel (GallupPanelet) Målgruppen: Et landsrepresentativt utvalg på 1000 personer 18 år+ Intervjuene er gjennomført i perioden 2. – 11.3.2018.

Befolkningsundersøkelse om pakkereise 2018

Relaterte saker