Forside > Siste Nytt > Banken bør ta regningen

Banken bør ta regningen

5. desember, 2013
Det begeistrer Forbrukerrådet at finansministeren retter oppmerksomheten mot prisingen av boliglån. Derfor har hun da også fått en takk fra oss. 

Onsdag 4. desember gav finansminister Siv Jensen et klart og tydelig budskap til bankene i et helsides intervju i VG. Hun advarte dem mot å bruke moderne kapitaldekningsregler som påskudd for å øke prisene på boliglån.

Finansministeren understreket at det samlede resultatet for bankene i 2012 var 27 milliarder kroner. Det skulle være en god nok base å bygge egenkapital på. At også 2013 tegner til å bli nok et supert år for norske banker, svekker ikke hennes poeng.

Verdiøkning i bankene

Alle er for gode og solide banker. Også finansministere. Finanstilsynet likeså.

Forbrukerrådet mener det er andre enn forbrukere som må betale kostnadene som følger reglene for egenkapital. Det er de som eier bankene, som har størst nytte av at de blir ytterligere solide. Derfor er det de som bør plukke opp regningen.

Og det er heller ikke lett å forstå at staten eller andre eiere taper noe på å bygge opp reservene i banken. Det som pløyes tilbake i banken, utgjør en verdiøkning for virksomheten de eier. De taper ikke penger.

Forbrukerrådet er ikke forhindret fra å kritisere staten. Når Kommunal- og regionaldepartementet øker påslaget i Husbankens lån, med begrunnelse i at husbanklånene er blitt for prisgunstige sammenliknet med prisnivået i private banker, utløser det kritikk fra oss.

Hvis det er så veldig viktig at prisen på husbanklånene skal harmonere med prisene i private banker, så ville den forbrukervennlige og konkurransefremmende ambisjonen være å jobbe for at private banker kan komme ned på Husbankens prisnivå.

Sylskarp konkurranse?

Konkurranse er viktig for regjeringen. Forbrukerinteressene skal ivaretas ved virksom konkurranse, ifølge Sundvolden-erklæringen.

Og for å oppnå konkurranse, må forbrukere ta en aktiv rolle. Det poengterer finansminister Siv Jensen i samme VG-intervju. Hun retter en klar oppfordring til alle forbrukere om å ta i bruk den forbrukermakta vi har, ved å stille krav til de bankene vi er kunder i – og eventuelt gå til en annen bank, dersom kravene ikke ble imøtekommet på en tilfredsstillende måte.

Samtidig kan det ikke være forbrukernes ansvar alene å sikre at det er balanse i finansmarkedet. Regjeringen kan bidra med å avdekke hvordan konkurransen egentlig er. Finans Norge har litt for fritt fått hevde at konkurransen er sylskarp i bankbransjen.

Det er en påstand som ikke tåler å bli grundig ettergått.

Selskap i andre bransjer opplever kundeflukt når de, med dårlig begrunnelse, setter opp prisene. Bankene blir ikke sanksjonert på samme måte. Dette kan skyldes mange forhold. For eksempel at kundene er tungt låst fast til banken sin via fordelsprogrammer og transaksjonskostnader. Transaksjonskostnadene finnes i betalingsavtalene vi har opprettet, kortene vi bruker, kontonummeret vi er blitt så godt kjent med – og forestillingen om at rådgiveren er en god familievenn man bør ha med videre i livet.

Det er bare det siste punktet finansministeren kan ha vansker med å påvirke.

Uforløst potensiale

Uansett bør hun undersøke og avdekke hva som skal til for at det blir virkelig virksom konkurranse i bankmarkedet. Hun bør bidra til å legge forholdene til rette for god konkurranse ved at forbrukere faktisk opplever bankbytte som en sømløs prosess, lik den vi kjenner fra strømmarkedet eller markedet for mobilabonnement.

For i dag opplever forbrukerne bankbytte verken som sømløst eller enkelt. I undersøkelser svarer rundt tjue prosent av forbrukerne at de vurderer eller ønsker å bytte bank. Men bare fem prosent gjør det.

Dette viser et uforløst potensial for virksom konkurranse. Det bør en finansminister fra Fremskrittspartiet forholde seg aktivt til.