Forside > Siste Nytt > Forbrukerrådet advarer mot risikabel garanti

Forbrukerrådet advarer mot risikabel garanti

30. august, 2013
Unngå å tegne en leiegaranti i stedet for å betale depositum når du leier bolig. Det er for risikabelt, advarer Forbrukerrådet.

Unge på boligjakt før studiestart må være særlig på vakt i disse dager:

– Et nytt produkt, der de som leier må betale for en leiegaranti til utleieren, kan være risikabelt for leietakere, advarer fagdirektør Thomas Bartholdsen i Forbrukerrådet.

I stedet for depositum

Noen utleiere ber om en slik som garanti – i stedet for et depositum.

– Enkelte av disse avtalene flytter søksmålsbyrden og kan føre til at utleieren kan kreve penger for skader og slitasje fra selskapet ved utflytting, og at det er du som leietaker som må argumentere og eventuelt .«motbevise» grunnlaget for et slikt krav, forteller Bartholdsen.

Dette stiller leieboerne i en mye mer utsatt posisjon: Dersom forsikringsselskapet betaler ut penger til utleier, kan (og vil) selskapet kreve disse pengene tilbake av deg som leietaker. Du risikerer ikke bare å måtte betale for forsikringspremien: Du risikerer i tillegg å få en stor regning fra selskapet etterpå. En foreslått endring i husleieloven vil etter hvert gjøre det uaktuelt med garantier som endrer søksmålsbyrden. Men det tar tid før endringen kommer – og i mellomtiden går mange boligsøkende i den nye fella.

Unngå krav

Når man skal leie, er det vanlig at den som leier ut krever depositum eller garanti.

Depositum er inntil seks måneders husleie som settes inn på en konto, der verken utleier eller leietaker kan ta ut penger uten at begge er enige. På den måten har utleier sikret seg mot at husleien uteblir, og også mot skader som leietaker måtte påføre boligen.

Etter husleieloven er garanti et alternativ til depositum. Ofte har det vært kommuner som har stilt garanti for personer uten bolig, slik at husleie ville bli betalt, og for skader. Også f.eks. arbeidsgivere kan stille garanti.

Dersom du allerede har inngått en slik forsikringsavtale, gjelder den inntil du sier opp leieforholdet. Men da blir det ekstra viktig at du kan dokumentere at du har betalt, for eksempel via nettbanken.

Ta bilder fra boligen

– Og det blir også ekstra viktig at du dokumenterer tilstanden på boligen du flytter inn i ved en grundig innflyttingsprotokoll, for eksempel ved å ta bilder, slik at du ikke får krav mot deg på skader som allerede fantes da du flyttet inn, råder Bartholdsen.

– Bruk gjerne også vår standard husleieavtale.

 – Forbrukerrådet er glad for at myndighetene har sendt på høring et forslag om en endring i husleieloven, som vil forby disse løsningene, men det kan ta tid før en slik lovendring blir vedtatt og trer i kraft.

– Vi advarer derfor nå unge leietakere mot å tegne slike leiegarantier, sier fagdirektør Thomas Bartholdsen.