Digital

Forbrukerrådet frykter dårlig bredbånd på bygda

3. desember, 2019

Regjeringen ønsker leveringsplikt for bredbånd, men setter kravene for lavt til å unngå digitale skiller mellom by og land.

Digitaliseringsminister Nikolai Astrup foreslår i forlengelsen av EUs nye ekomregelverk at alle skal ha tilgang på bredbånd med 10 eller 20 Mbit/s. Forbrukerrådet mener kapasitetskravet må settes atskillig høyere, hvis forslaget skal få reell betydning.

– Vi stiller oss helhjertet bak forslaget om at hele landet skal koples på nett, men kapasitetskravet må skrus betydelig opp, hvis skal vi unngå digitale A- og B-lag, sier forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket.

– Regjeringen har selv vedtatt en målsetting om at alle skal ha tilbud om høyhastighetsbredbånd med 100 Mbit/s, da blir det for puslete å legge listen så lavt som det gjøres her.

Kabel i en åker.Foto.

Store bredbåndsforskjeller mellom by og bygd

Nkoms dekningsrapport for 2019 viser at det er store forskjeller mellom by og land. 98 prosent i tettbygde strøk har tilgang på høyhastighetsbredbånd med fiber, mens bare 59 prosent av husstandene i distriktene med spredt bosetting har samme tilbud.

Forbrukerrådet frykter det vil bli mindre attraktivt å leve og drive næringsvirksomhet i områder som ikke har tilgang til høyhastighetsbredbånd.

– For dårlig nettilgang vil gjøre det mindre attraktivt å bo og drive næring i grisgrendte strøk. Fremtidens næringsliv, skolegang og velferdstjenester forutsetter kapasitet langt utover regjeringens forslag.

– Det er opplagt behov for å styrke ordningen med støtte til bredbånd i distriktene. Skal vi få fart på utbyggingen, må ikke nødvendige midler for å oppfylle leveringsplikten tas fra ordninger for å få fart på bredbåndutbyggingen.

Mobilt bredbånd ikke tilstrekkelig

I høringsinnspillet tar Forbrukerrådet også til orde for at flere kriterier enn hastighet bør inngå i leveringsplikten.

– Hvis hastighet er det eneste kriteriet for oppfyllelse av leveringsplikten, står vi i fare for at forbrukerne gis nett med dårlig kvalitet. Mobilt bredbånd kan i enkelte områder være spesielt utsatt for vær og vind, og utgjør derfor en større sikkerhetsrisiko, sier Inger Lise Blyverket.

– Det er også viktig at der mobilt bredbånd er aktuelt, så må det være krav til at datapakkene er store og rimelige nok til at forbrukerne kan bruke internett som vanlig, uten å måtte tenke på å kjøpe dyre tilleggspakker.

Forbrukerrådets høringssvar om bredbånd som rettighet
Bilde av ansatt: Øyvind Herseth Kaldestad.Foto

Øyvind H. Kaldestad

Kommunikasjonsrådgiver – digitale rettigheter og strøm

Abonner på vårt nyhetsvarsel