Siste nytt

Forbrukerrådet lanserer «Grønt forbrukerskifte»

15. august, 2017

Forbrukerrådet la i dag frem plattformen «Grønt forbrukerskifte». Målet er å løfte frem tiltak som kan gjøre det enklere å være en miljøvennlig forbruker.

Plattformen skal være Forbrukerrådets utgangspunkt i arbeid med bærekraft, og samtidig bli benyttet som innspill til myndigheter og næringsliv.

– Forbruket vårt har stor innvirkning på miljøutfordringene vi står ovenfor. Dessverre er det i dag alt for vanskelig å ta bærekraftige valg når vi kjøper og bruker varer og tjenester, sier forbrukerdirektør Randi Flesland.

Foto.jordklode

– Det er ingen hemmelighet at forbruket vårt er en belastning på kloden og truer velferden til fremtidens generasjoner. Dette er noe både forbrukerer, næringsliv og myndigheter i stadig større grad må ta innover seg.

Prioriterte områder

«Grønt forbrukerskifte» tar utgangspunkt i ti områder som både forbruker, produsenter og myndigheter bør prioritere med tanke på Norges arbeid med  sirkulær økonomi og FNs bærekraftsagenda:

  1. Produkters levetid
  2. Reparasjon
  3. Miljøinformasjon og merking
  4. Kjemikaler
  5. Klær
  6. Mat
  7. Transport
  8. Bolig
  9. Finans
  10. Kildesortering

Hvert av punktene etterfølges av konkrete tiltak om hvordan man bør gripe miljøutfordringene.

– Vi håper  denne plattformen kan være med på å gi et grunnlag for det videre arbeidet i Norge med en sirkulær økonomi og arbeidet med å nå FNs bærekraftsmål, sier Randi Flesland.

Bilde av ansatt: Øyvind Herseth Kaldestad.Foto

Øyvind H. Kaldestad

Kommunikasjonsrådgiver – digitale rettigheter og strøm

Abonner på vårt nyhetsvarsel