Finansinstitusjonene påvirker kundene sine til å gjøre dårlige valg. Det stadfester forbrukernes interesseorganisasjon, i en ny rapport om forbrukertrender.

Det er komplisert å sette seg inn i vilkår for finansielle tjenester som lån og forsikring. Det gjør forbrukerne utsatt innen dette området, og en EU-studie stadfester også at sårbarheten er høy her. Det opplyser Randi Flesland, som er direktør i Forbrukerrådet:

– Da har bankene og forsikringsselskapene et særskilt ansvar for å være tydelige, og gi gode råd. Isteden ser vi at de tilslører, villeder, at informasjonen er uforståelig og markedsføringen aggressiv.

Se hele forbrukertrendrapporten

Første krav: tydeligere priser

Forbrukertrendrapporten viser at kun to prosent av kundene opplevde at banken la vekt på pris da de skulle kjøpe aksjefond. Flere banker presterer ikke å vise pris i fondsoversikter på nettsidene sine.

Forbrukerrådet vil at

 • prisene alltid skal komme frem, og eksemplifiseres
 • kunden får kvittering på gebyret per e-post, post eller sms
 • kundene blir opplyst om hvor mye av akkumulert meravkastning som har gått til å dekke gebyr
 • differanseavkastningen for aktive aksjefond i forhold til børsgjennomsnittet, skal bli synliggjort

– Når du betaler for noe, skal du få kvittering. Det må du selvsagt også få når du betaler inn store beløp på fondssparing, slår Flesland fast.

Foto: Kjell Håkon Larsen

Andre krav: slutt på oppmuntring til dårlige valg i utlandet

Rapporten fra Forbrukerrådet viser at når du er i utlandet og skal ta ut penger i minibank, eller betale i en butikk, legger systemet opp til at du skal velge norsk valuta, som er det dyreste alternativet. Sparebanken Vest har dokumentert at kundene i 99,7 prosent av tilfellene taper på å velge norsk valuta, og det er få grunner til å tro at det er annerledes i andre banker.

Forbrukerrådet vil at

 • flere aktører jobber for et internasjonalt forbud mot valutaveksling som er ugunstig for forbrukerne
 • utsalgssteder og minibanker i Norge avstår fra valutaveksling som er ugunstig for forbrukerne

Randi Flesland understreker at problemet må løses internasjonalt:

– Alle gode krefter må gå sammen. Både myndigheter og bransjen må sammen gå inn for å hjelpe forbrukerne med å gjøre best mulige valg.

Tredje krav: forbud mot produktpakker

Forbrukerrådet hjelper deg med å sammenligne finansielle tjenester på finansportalen.no. Her kan vi se at så å si alle boliglånene krever at du kjøper flere tjenester fra banken. Det er uheldig for konkurransen.

Forbrukerrådet vil at

 • Forskriften som regulerer finansielle produktkoblinger revideres, slik at koblinger mellom banktjenester blir forbudt.

– Produktpakkene er snubletråder for sunn konkurranse. Derfor må vi prioritere å dempe utbredelsen av dem. Vi vet at nettopp koblingen mellom boliglån og brukskonto er en hovedårsak til at forbrukere ikke bytter bank, sier Randi Flesland.

Fjerde krav: strengere regler for markedsføring av kreditt

I dag er det mulig å få høye lån på minuttet. Det blir nærmest gjemt bort at rentesatsene kan være skyhøye. Norske forbrukere kan i dag låne 1000 kroner i én måned til en effektiv rente på 5641 prosent.

Forbrukerrådet vil at:

 • Forbrukerombudets forslag til forskrift om god kredittmarkedsføringsskikk må vedtas, og ytterligere utvidelser må vurderes
 • vi skal utrede innføring av et rentetak, slik som i Sverige
 • lovverket endres, slik at det blir mulig å etablere gjeldsregister i Norge
 • Norge får en offisiell gjeldsrådgivningstjeneste på nett for å bistå forbrukere i en anstrengt økonomisk situasjon

Forbrukerdirektør Randi Flesland forteller at flere gode tiltak er til vurdering akkurat nå.

– Våre politikere må bidra til å lande årelang diskusjon og utredning om gjeldsregister og markedsføringsregler. I tillegg må vi ta inn over oss at mens land rundt oss allerede beskytter forbrukerne mot farlig dyr kreditt, lurer vi fortsatt på om vi skal utrede problemstillingen. Nå er tiden inne for handling, konstaterer hun.

Presse

Randi Flesland
Direktør i Forbrukerrådet
911 01 420 
Høyoppløselig foto:  CW Foto

Abonner på vårt nyhetsvarsel

Relaterte saker