Forside > Siste Nytt > Forbrukerrådet ønsker et bedre taximarked

Forbrukerrådet ønsker et bedre taximarked

26. november, 2013
Kvaliteten på taxitjenesten er for lav, prisen er for høy og det er for vanskelig å klage. Dette kommer frem i en ny spørreundersøkelse. Forbrukerrådet ber samferdselsministeren om å ta grep.

– Det er tydelig at taxibransjen har store utfordringer innen konkurranse og kvalitet, sier Randi Flesland, direktør i Forbrukerrådet.

I undersøkelsen svarer hele 22 prosent at de ikke synes det er trygt å ta taxi, og 34 prosent synes det som taxikunde er lett å bli lurt.

Høyre og Fremskrittspartiet har i sin regjeringsplattform varslet endringer i taximarkedet. Forbrukerrådet er klare på at det ikke finnes en enkel løsning på utfordringene og ber om at samferdselsministeren utreder markedet i form av en NOU (Norges offentlige utredninger).

– Myndighetene må gjennomføre en grundig utredning av taximarkedet, for vi kan ikke tro at dette kan løses over natten. Vi må lære av andre land som har valgt enkle løsninger, og hvor vondt har blitt til verre, sier Flesland.

Spørreundersøkelsen viser på den andre siden at mange synes det er lett å få tak i taxi, og denne tilgjengeligheten er det viktig å beholde.

– I arbeidet med et nytt taximarked må vi må ta med oss det som fungerer godt, og lære av erfaringene i andre land når vi skal rette opp det som ikke fungerer godt. Vi må ha et taximarked som fungerer både i byene og i distriktet, sier Flesland.

– For dårlig service

I Forbrukerrådets spørreundersøkelse uttrykker fire av ti misnøye med servicenivået.

– Dette viser behovet for endringer. Kvaliteten må rett og slett bli bedre, sier forbrukerdirektøren.

Halvparten av de spurte synes det er for vanskelig å klage. Når passasjerer ikke har fått det de har betalt for eller har opplevd ubehagelige hendelser, må man ha gode klageordninger. Forbrukerrådet mener det nå er på høy tid med en egen klagenemnd for taxi.

Da Forbrukerrådet tidligere i år gjorde en utredning av taximarkedet, var resultatet nedslående. Markedet er preget av manglende konkurranse og for lav kvalitet på tjenesten.

– Det må bli lettere å konkurrere på pris og kvalitet, og taxisentraler og myndigheter må enklere kunne straffe brudd på regelverk, sier Flesland.

Utredningen viste at konkurranse på kvalitet og pris blir hindret av en utdatert organisering. Det fremkom også at det flere steder er dårlig opplæring innen både service og geografikunnskap, samt manglende norskkunnskaper blant mange sjåfører. I tillegg gis det livslange løyver, noe som gjør det unødvendig vanskelig å fjerne personer som opplagt ikke burde drive med taxi. Utredningen viste et marked som ikke fungerer, og som må omorganiseres.

I dag inviterer Forbrukerrådet taxibransjen, fylkeskommunene og andre myndigheter til taxikonferanse. Der skal både dagens og morgendagens marked diskuteres, og man skal høre erfaringer fra andre land.

Taxiutrednig