Forbrukerrådets kontor i Longyearbyen er nå operativt. Opprettelsen er et ledd i regjeringens arbeid for levedyktige lokalsamfunn på Svalbard.

I forbindelse med omorganisering av Forbrukerrådet våren 2017, ble det opprettet en hospiteringsordning på Svalbard. De ansatte skal arbeide med å mekle i tvister mellom forbrukere og næringsdrivende over hele landet.

– Vi er glade for å være på plass på Svalbard, og er klare til å løse konflikter mellom forbrukere og næringsdrivende, sier forbrukerdirektør Randi Flesland.

Foto: Colourbox.com

– Jeg er veldig fornøyd med at vi nå har fire dyktige ansatte her. Det bidrar til å styrke både meklingsarbeidet vårt og bosettingen på Svalbard.

Opprettelsen av kontoret er en del av Barne- og likestillingsdepartementets omorganisering av Forbrukerrådet, som blant annet hadde som mål å bidra til et klarere skille mellom rådets interessepolitiske arbeid ved hovedkontoret i Oslo og forvaltningsoppgavene ved kontorer i Skien, Stavanger og Tromsø.

– Omorganiseringen av Forbrukerrådet har gitt oss langt mer robuste og sterke fagmiljøer, og et bedre tilbud til forbrukerne. Kontoret på Svalbard styrker kapasiteten ytterligere og bidrar til dette viktige tilbudet, sier statssekretær i Barne- og likestillingsdepartementet, Kai-Morten Terning.

Forbrukerrådet på Svalbard vil samlokaliseres med flere andre offentlige etater.

– Vi ser frem til å drive et viktig arbeid i forbrukernes tjeneste herfra, og i tillegg er det hele litt eksotisk for oss, innrømmer Randi Flesland.

Natalia Ushakova, Frode Vestrheim, Christina Engelschjøn og Edith Nøkling gleder seg til å arbeide på Svalbard i forbrukernes tjeneste.

Bildet viser Natalia Ushakova, Frode Vestrheim, Christina Engelschjøn og Edith Nøkling.

Natalia Ushakova, Frode Vestrheim, Christina Engelschjøn og Edith Nøkling gleder seg til å arbeide på Svalbard i forbrukernes tjeneste. Herfra, samt i Tromsø, Skien og Stavanger, tilbyr Forbrukerrådet kostnadsfri juridisk forbrukermekling mellom private, og mellom private og næringsdrivende.

Relaterte saker