Forside > Siste Nytt > Foreslår at banken må ta regningen

Foreslår at banken må ta regningen

23. august, 2013
Banker som ikke frivillig følger klagenemndas uttalelser når kundene vinner, må selv ta regningen for rettssakene, foreslår finansministeren i dag.

– Dette er en seier for forbrukerne  – etter et forslag fra Forbrukerrådets Randi Flesland i Finanskriseutvalget, sier fagdirektør Jorge B. Jensen.

– Rent praktisk betyr forslaget at uttalelser fra nemnda i forbrukers favør får større slagkraft.

– Det er i dag også uheldig at forbrukeren risikerer å måtte betale regningen i de tilfeller der det er banken som anker.

En ny hverdag

– Vi prøvde først å få gjennomslag for et slikt forslag i direkte dialog med finansbransjen. For forsikringsselskapene har dette vært etablert prosedyre i flere år. Men for bankene var dette nytt – og ikke noe de ville gå inn på. Både forbrukere og banker møter en ny hverdag hvis forslaget fra finansministeren blir vedtatt:

I dag er det en mye større risiko for forbrukeren, dersom saken ender i rettssystemet, fordi banken har et mektigere apparat i ryggen – ikke minst økonomisk.

For mens behandlingen av en sak i Finansklagenemnda er gratis for forbrukerne, kan en sak for domstolene bli veldig dyr. Den som taper i retten må normalt dekke motpartens saksomkostninger, som for eksempel utgifter til advokat.

Et eksempel på en lang og kostbar prosess mellom bank og kunde, er Røeggen-saken.

Departementets forslag går ut på at et finansforetak skal dekke egne og motpartens sakskostnader ved domstolsbehandling i første instans, dersom foretaket ikke følger en uttalelse fra en klagenemnd i tvist med en forbrukerkunde.

Finansforetaket må etter forslaget videre dekke sakskostnadene i høyere rettsinstanser hvis det er finansforetaket som har anket saken videre.

Må være tilsluttet klagenemnd

Departementet foreslår også at det kan bestemmes i forskrift at et finansforetak skal være tilsluttet en klagenemnd:

– At kunder av alle finansinstitusjoner kan få saken opp til nemnda, gjør det vanskeligere for selskapene å oppføre seg useriøst. For noen år siden var det et reelt problem at versting-selskapene ikke kunne klages inn.

– For kunder av disse selskapene var det bare mulig å ta saken inn for ordinær domstol. Ulempen da er at klageren risikerte å måtte betale sakskostnader hvis han ikke nådde frem, sier Jorge B. Jensen.

Det  vil fortsatt være mulig for misfornøyde bankkunder å rette saken inn for en ordinær domstol.

Bruk av finansklagenemnda er helt frivillig for forbrukere.