Forside > Siste Nytt > Foreslår én billett for hele landet

Foreslår én billett for hele landet

13. juni, 2014
En samlet transport- og kommunikasjonskomité ber regjeringen om å gjøre det mulig å bruke én og samme plattform når du betaler for reisen, uavhengig av hvor du bor i landet, og hvor du skal.

Forbrukerrådet har lenge hatt en drøm om en slik sømløs reise. Vi vil at alle kollektivreisende skal kunne planlegge reisen sin og kjøpe billettene helt uavhengig av fylkesgrensene. Vi er derfor veldig glad for at en samlet komité står bak et initiativ som kan bidra til at dette endelig gjennomføres. Stortinget har hvert år siden 2006 vedtatt at det skal arbeides for et felles elektronisk billettsystem og en nasjonal reiseplanlegger. Likevel har ikke kollektivkundene verken en fungerende nasjonal reiseplanlegger eller et felles billettsystem.

Her kan du lese om hvordan saken nå blir behandlet på Stortinget

Så hva er egentlig årsaken til at vi ikke får et felles system, og vil det bli fortgang i arbeidet hvis forslaget fra komiteen får flertall i Stortinget?

En av de åpenbare årsakene til at det ikke har blitt nasjonale systemer, ligger i organiseringen av kollektivtransporten på landsbasis. Det er fylkeskommunen som har ansvaret for kollektivtransporten i hvert fylke, og de aller fleste har valgt å lage egne elektroniske billettsystemer som ikke snakker med hverandre, og lokale reiseplanleggere som ikke klarer å ta deg over grensen til nabofylket. I tillegg har de ulike takstsystem, ulike nettbutikker og apper med et utall ulike betalingsløsninger, og hvert sitt billettspråk der en enkeltbillett ikke nødvendigvis heter noe så enkelt som «billett», men kanskje «Rufus impuls» eller «enkeltskyss». Det finnes hederlige unntak: For eksempel kan reisende med Ruter og NSB i Oslo og Akershus, reise med samme billett. I tillegg har Ruter i dag et system for reiseplanlegging som brukes i Oslo og Akershus og av de andre sentrale østlandsfylkene.

Jente betaler på bussen.Foto.

Foto: Colourbox.com

Ut over dette har drømmen om et nasjonalt billettsystem kun manifestert seg i håndbøkene som Statens Vegvesen lager som rettesnor for fylkeskommunenes arbeid med elektroniske billettsystemer. Forhåpentligvis har håndbøkene bidratt til at de ulike billettsystemene kan snakke samme språk, slik at de en gang i fremtiden, når de får lyst til det, i alle fall kan snakke sammen.

Arbeidet med en nasjonal reiseplanlegger står også i stampe. Det er fortsatt ikke laget en plattform for en nasjonal reiseplanlegger, og flere av fylkeskommunene og de private aktørene leverer ikke oppdaterte data. Tross overveldende politisk enighet, har ansvaret til nå vært på så mange hender at vi slett ikke har fått på plass en nasjonal reiseplanlegger og et sømløst billettsystem. Det trengs en drivende motor som tar ansvar for gjennomføringen. Ansvaret ligger hos regjeringen.

Forbrukerrådet har tidligere testet nasjonale reiseplanleggere, og har fått mange absurde reiseforslag.

Foreløpig har fylkeskommunene vist liten vilje til å arbeide for et nasjonalt billettsystem og en felles reiseplanlegger. De har også makt og mulighet til å sette seg på det økonomiske bakbeinet når det blir spørsmål om å endre egne systemer og samarbeide om felles løsninger. Skal det etableres nasjonale system, må staten derfor sette seg i førersetet. For å lykkes med å realisere en sømløs reise er det etter vårt syn avgjørende at regjeringen tar aktivt grep om arbeidet for å drive dette fremover.

Når komiteen enstemmig går inn for dette, legger vi til grunn at forbrukerne har fungerende nasjonal reiseplanlegger og et fungerende system for å kjøpe kollektivbilletter for hele landet, innen ti år er gått fra sakene har hatt flertall i Stortinget. Altså innen 2016.
Brukervennlige billettsystem – rapport Forbrukerrådet