De borgerlige partiene på Stortinget går inn for å forlenge overgangsordningen for aksjesparekontoer (ASK) fram til utgangen av 2019. Det gir forbrukerne bedre tid til å overføre sine investeringer i aksjer og aksjefond uten skattemessig virkning.

– Forbrukerrådet mener dette vil gi enda flere muligheten til langsiktig sparing i aksjemarkedet uten å måtte ta hensyn til skattemessige effekter ved å bytte ut uhensiktsmessige eller unødvendig dyre investeringer. Vi applauderer beslutningen, sier fagdirektør Jorge B. Jensen.

Tall fra Verdipapirsentralen viser at rundt en tredjedel av norske personkunders aksjeverdier var flyttet til aksjesparekontoer ved inngangen til november i år. Det kan betraktes som en suksess at så mange har flyttet i løpet av et drøyt år.

På den annen side er det fremdeles to tredjedeler av flytteberettigede aksjesparere som risikerer å bli sittende «skattefast» i uønskede investeringsprodukter.

Forbrukere behøver mer tid

– Normal forbrukeratferd  tilsier at det tar tid å flytte en stor masse forbrukere fra en spareordning til en annen. Erfaringer fra Sverige viser at det tok fire år før veksten i den tilsvarende svenske ordningen flatet ut. Regjeringens avgjørelse om å forlenge fristen tar hensyn til at en stor gruppe forbrukere behøver mer tid. Tall fra Verdipapirsentralen viser at dette særlig gjelder middelaldrende og eldre sparere, forklarer Jensen.

Forbrukerrådet antar også at mange kan ha satt beslutningen på vent på grunn av negativ medieoppmerksomhet rundt systemkritiske utfordringer i oppstartsfasen. I tillegg manglet aksjesparekontoer noen viktige skattemessige fordeler sammenlignet med holdingsselskaper.

Statsbudsjettet for 2019 rettet opp i de siste skattemessige ulempene i forhold til holdingsselskaper. Flytteprosessen fra ordinære VPS-kontoer til aksjesparekontoer kan fremdeles forbedres, men den bør ikke lenger være et hinder for å flytte.

– Uten Regjeringens forlengelse ville det vært mange forbrukere som ikke hadde fått med seg endringene i tide til å rekke bankenes flyttefrister i 2018, avslutter Jensen.

Norske penger.Foto

Foto: Colourbox

Hva er aksjesparekonto (ASK)?

En aksjesparekonto er ikke et eget investeringsprodukt, men snarere en teknisk konstruksjon. Det gjør det mulig for deg å kjøpe og selge aksjefond og aksjer uten å skatte av gevinsten hver gang du selger og kjøper. I stedet utsettes skatten til du velger å ta gevinsten ut av kontoen.

• Oppretter du en aksjesparekonto kan du kjøpe og selge verdipapirer uten å betale skatt, så lenge du ikke tar ut gevinsten av kontoen. Dermed oppnår du rentes rente-effekt av utsatt skatt.

• Ditt opprinnelige kontantinnskudd på aksjesparekontoen og inngangsverdien på overførte verdipapirer, kan du ta ut når som helst uten å betale skatt. Du betaler bare skatt av eventuell gevinst som tas ut av aksjesparekontoen.

• Penger du skyter inn i en aksjesparekonto kan du investere i aksjefond, børsnoterte aksjer og børsnoterte egenkapitalbevis. Øvrige fond er utelukket fra ordningen. Noen typer verdipapirer er ikke inkludert i ordningen, blant annet aksjer notert utenfor EU/EØS, og andre typer fond (kombinasjonsfond, obligasjonsfond).

• Du kan flytte en aksjesparekonto fra en leverandør til en annen, uten at det utløser skatt.

• Aksjesparekonto kan tilbys av banker, verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond.

• Du kan opprette aksjesparekonto hos en eller flere leverandører. Utvalget av fond varierer.

• Du kan ha flere aksjesparekonti hos samme leverandør. Det kan være fornuftig dersom deler av midlene planlegges å overføres som arv.

• Aksjesparekontoen kan overføres som arv uten å utløse skatt. Den utsatte skatten videreføres. Men hele kontoen må overføres i sin helhet. Enkeltfond kan altså ikke overføres separat.

• Det er ingen minstebeløp.

Bilde av ansatt: Jorge Jensen.Foto
Jorge Jensen
Fagdirektør
(+47) 930 84 578
jorge.jensen@forbrukerradet.no
Abonner på vårt nyhetsvarsel

Relaterte saker