Forside > Siste Nytt > Forsikre det kjæreste man har?

Forsikre det kjæreste man har?

21. januar, 2015
Selskapene har en lett kamp for å vinne barneforeldre som ønsker å forsikre det kjæreste man har.

For en undersøkelse viser at foreldre tegner barneforsikring fordi dette er «kjekt å ha».

Uføredekningen, som Forbrukerrådet regner som det viktigste i en barneforsikring, blir bare trukket frem av åtte prosent av de spurte som hovedgrunnen til at de valgte å forsikre barnet, viste undersøkelsen. Det er også svært vanskelig for forbrukeren å guide seg gjennom jungelen av ulike vilkår og dekningsområder for barneforsikringer. Bare halvparten av selskapene tilbyr uføredekning.

Forbrukerrådet har nå bedt Finanstilsynet vurdere om barneforsikringer blir stuet sammen i store pakker – uten oversikt og valgmuligheter for forbrukerne.

Annethvert barn forsikret

Annethvert barn i Norge er forsikret gjennom en barneforsikring.Det er nesten en tredobling siden 2005. Selv om økningen har vært formidabel, betyr ikke det at det er lett å sammenligne produktene som forsikringsselskapene tilbyr. Disse produktene er nemlig veldig kompliserte og vanskelig å forstå. Barneforsikringene som tilbys er veldig forskjellige, og består av mange ulike elementer. Det er også store forskjeller mellom forsikringsselskapene. For mange er det i tillegg utydelig hva som kan være viktig med barneforsikringen: Trenger jeg den egentlig?

Derfor må foreldre vite hva de skal se etter, og være spesielt opptatt av forskjellene ved uførepensjon, dekning ved medisinsk invaliditet ved sykdom, utvalgte sykdommer, uførekapital og pris.

Tre søsken koser seg. Foto.

Foto: Colourbox.com

I en barneforsikring skal du som foresatt forholde deg til tegningstid og opphør, erstatning ved varig medisinsk invaliditet ved sykdom, erstatning ved varig medisinsk invaliditet ved ulykke, behandlingsutgifter ved ulykke, dagpenger ved sykehusopphold, erstatning ved død, dekning av utvalgte sykdommer og mulig forsikringssum, utvidet hjelpestønad, tekniske hjelpemidler og ombygging av bolig, forsikringssum ved uførepensjon per år og engangserstatning ved minst 50 prosent arbeidsuførhet.

Her er det svært ulike nivåer mellom forsikringsselskapene, og det er heller ikke alle som har disse elementene i produktet sitt. Det er overhodet ikke enkelt for foreldrene å velge!

Hva det handler om

Finans Norge anslår at det vil utbetales erstatninger for 816,9 millioner kroner i 2014, medisinsk invaliditet vil stå for litt under halvparten.

– De dårligste selskapene har dekninger på inntil 1 250 000 kroner mens andre har utbetaling inntil 30 G, men dette gjelder bare inntil fylte 20 år. Andre gir kun utbetaling til barnet er 18 år.

– Noen selskaper gir dobbel utbetaling ved invaliditetsgrad over 50 prosent. Andre selskaper dekker ikke varig medisinsk invaliditet ved sykdom.

Forsikringsselskapene dekker også utvalgte sykdommer, men her er det også store variasjoner:
– Noen selskaper dekker kun én sykdom, mens andre har opp mot 11 sykdommer som dekkes.

I tillegg er det store variasjoner på hvilke sykdommer som dekkes, og her er det foreldrene som selv må skille mellom hvilke som er viktige. Og for å gjøre bildet litt mer komplisert, betaler noen selskaper både ut til medisinsk invaliditet og utvalgte sykdommer. Andre gir fratrekk for erstatningsutbetalingen for utvalgte sykdommer, dersom det utbetales på medisinsk invaliditet.

Foreldre må også merke seg at det er store forskjeller på uførekapital og pris. Blant de selskapene som har uførekapital, er dekningen fra omtrent 400 000 til 750 000 kroner. Prisen på selve forsikringen er også nokså stor. Du ligger på litt over tusenlappen for de billigste, mens den dyreste ligger på det firdobbelte. I tillegg kan du oppgradere forsikringen.

finansportalen.no finner du en oversikt over ulike tilbud som gjelder. Tilbudene blir sammenliknet med en forsikringsfaglig bransjenorm. Her kan du også innhente bindende priser fra forsikringsselskapet.

Ber Finanstilsynet vurdere lovligheten

En illustrasjon på dette problemet er Norsk familieøkonomi sin undersøkelse:

Barneforsikringsproduktet kan forstås som et sammensatt produkt. Produktgrensene krysses og det er mange produkter sammenstilt i ett produkt. Dette mener vi er uheldig og lite oversiktlig for forbrukeren. Konkurransen mellom forsikringsselskapene blir også mindre, og gjør forbrukerne mindre mobile.

Forbrukerrådet retter derfor nå en henvendelse til Finanstilsynet hvor vi ber om at produktet barneforsikring blir vurdert opp mot produktpakkeforskriften og eventuelt annet relevant regelverk under Finanstilsynets forvaltningsområde.

Vi vil at det skal bli lettere for forbrukeren å manøvrere i dette forsikringslandskapet, som for tiden er tåkelagt.
Barneforsikring brev til finanstilsynet