Forside > Siste Nytt > Forsikret mot høye strømpriser?

Forsikret mot høye strømpriser?

11. desember, 2013
Hvor mye er du villig til å betale for å gardere deg mot at strømprisen skal stige?

Den siste måneden har jeg mer enn én gang blitt oppringt av selgere som på oppdrag fra min strømleverandør, vil selge meg en slags forsikring. Mot 30 kroner i måneden skal jeg være garantert at jeg aldri betaler mer enn 59,90 øre per kilowattime.

Selgerne er ganske pågående, men aldri uhøflige. De bruker navnet mitt, som om vi var gamle venner, og de forteller meg hvor veldig lurt dette er. Og at halvparten av kundene nå har denne avtalen.

Etter at jeg har avslått tilbudet, kan samtalen løpe slik:

– Men nå får du en risiko for at prisen vil stige, sier selgeren intenst. Det har klart form av en advarsel. Da svarer jeg:

– Ja, men livet et ikke fritt for risiko. Og denne risikoen er jeg villig til å bære!
Og da slipper selgeren taket. Puh, jeg unnslapp.

Jeg har byttet strømleverandør flere ganger. Fakturaen fra min leverandør – med trekk via avtalegiro – per 25. november viste at jeg i oktober i år betalte 39,37 øre per kilowattime.

Når jeg kjøper strøm, står jeg fritt i å velge blant mange firmaer som leverer. Sist jeg sjekket var det over 50 ulike firma som leverer strøm i Oslo, der jeg bor.

Hva er en kilowattime?

Når en elektrisk ovn avgir varme, forbruker den elektrisk energi. Elektrisk energi kan angis i kilowattimer, kWh. Hvis for eksempel en ovn på 1000 Watt står på i én time, har den brukt en kilowattime (kWh). En ovn på 500 Watt i to timer, vil forbruke samme antall kilowattimer. Og hver time kostet meg i oktober vel 39 øre i strømforbruk og nesten 38 øre i transport. Rundt regnet 77 øre i timen, altså vel 18 kroner for ett døgn.

Jeg vet ikke hva strømprisen blir i vinter. Noen spår om prisen og mener den vil bli lav:

NRK Sørlandet: – Ingen ting som tyder på høye strømpriser

VG: Avlyser strømsjokk til vinteren

Statistisk sentralbyrå (SSB) forteller oss noe om bakgrunnen

En gjennomsnittsmåned bruker jeg rundt 1000 kilowattimer, altså et strømforbruk på ca 400 kroner (transport og fastbeløp ikke medregnet). Men forbruket varierer – særlig med kulda. Det skal virkelig en god del til for at en slik avtale lønner seg for meg. La oss si at prisen en dag i løpet av en måned fyker opp på hele 80 øre, og det er kalde dager der jeg fyrer mye, da sparer jeg jo ca 20 øre for hver av de rundt 50 kilowattene som jeg bruker – altså 10 kroner

Men hvis jeg var en virkelig storforbruker av strøm, særlig når prisen er på det høyeste, ville regnestykket blitt annerledes. Så jeg håper jo at tilbudet går også til strømkunder som bruker enormt med strøm og ikke bare til småbrukere som meg.

I tillegg betalte jeg en nettleie for oktober på 37,60 øre per kilowattime strøm som fraktes gjennom Hafslunds nett til min bolig. Og så betaler jeg 750 kroner i året i fast avgift.

Men hvor sannsynlig er det at prisene stiger til 80 øre per kwh?

Historiske fakta

Jeg er ikke spåmann, men hva prisen var før, er lett å finne på nordpool.com

I året 2012, i Oslo-området, var spotprisen 29,54 øre per kwh. Da er det veldig langt opp til 80 øre. Det siste året har spotprisen aldri i snitt i noen uke, ikke noe sted i landet, vært høyere enn 46 øre.

De to siste månedene, har spotprisen aldri i Oslo-regionen noen dag vært høyere enn 43 øre. Og aldri noen gang etter tusenårsskiftet har gjennomsnittsprisen på spot noe sted i Norge på årsbasis ligget høyere enn 58,04 øre.

Hva bør jeg da være villig til å betale ekstra for å være sikker på at den ikke stiger over 59,90?

Og mens selgere fra mitt selskap henviser til oppslag i ulike medier om at strømprisen vil øke, finner jeg disse budskapene fra andre leverandører