Forside > Siste Nytt > Frokostblandingen kan gi barnet ditt økt risiko for kreft
Akrylamid i mat øker risikoen for å få kreft hos forbrukere i alle aldersgrupper, men barn er spesielt utsatt på grunn av sin lave kroppsvekt. Forbrukerrådet er bekymret for de store mengder akrylamid som finnes i helt vanlig mat og i matvarer rettet mot barn.

Barn spiser frokost.Foto

Foto: Colourbox

– Arbeidet med å få ned akrylamid i prosessert mat går for sakte. Vi tror det må maksimumsgrenser til for å få akrylamidnivåene ned på et trygt nivå, sier fagdirektør for handel Gunstein Instefjord.

En risikovurdering fra 2015 utført av det europeiske mattilsynet (EFSA) slår fast at akrylamid i mat er et folkehelseproblem, fordi det kan øke faren for kreft ved å skade arvematerialet i cellene.

Forbrukerrådet fant mye akrylamid i pommes frites og potetgull (2014).

Akrylamidnivået på stedet hvil

Dannelsen av akrylamid skjer når matvarer med mye stivelse utsettes for høye temperaturer. Det finnes derfor akrylamid i alt fra kjeks, knekkebrød, frokostblandinger, potetchips, pommes frites, kaffe og barnemat. Etter flere år med overvåking av markedet er det lite som tyder en klar nedadgående trend, bortsett fra i noen få produktgrupper. Mattilsynets siste rapport  viser til og med økning i akrylamid for enkelte av gruppene.

– Matindustrien kan innføre ulike akrylamidreduserende tiltak og det er utviklet teknologiske metoder for å få ned akrylamidnivåene. Siden nivåene ikke går ned, gjør ikke matindustrien det de kan. Mye tyder på at vi trenger lovpålagte maksimumsgrenser, sier Instefjord.

Ja til lovfestet maksimumsgrense

Akrylamid i mat er ikke et særnorsk problem. Det arbeides for tiden i EU med regulerende tiltak for å få ned akrylamid i mat. Kommisjonen legger foreløpig ikke opp til lovbestemte maksimumsgrenser. Forslaget går ut på at matindustrien skal pålegges å følge «beste produksjonspraksis» for akrylamidreduksjon, veiledere som bransjen selv utvikler. Det legges også opp til en videreføring av veiledende grenser for innhold av akrylamid.

– En videreføring av eksisterende veiledende grenseverdier, slik EU legger opp til, frykter vi vil føre til at mange foreldre uvitende fortsatt vil utsette barna sine for helseskadelige mengder med akrylamid. Vi ønsker strengere regelverk og jobber inn mot EU gjennom den europeiske interesseorganisasjonen BEUC, avslutter Gunstein Instefjord.

Bli med og gjør en akrylamid forskjell!

Det er lansert en underskriftskampanje av SumOfUs, som er  en verdensomspennende bevegelse for en bedre global økonomi.

Her kan du signere for tøffere regulering av akrylamid i EU.

Relaterte saker