Klagefristen ved netthandel blir redusert fra fem til to år, hvis EU-kommisjonen får det som den vil. Forbrukerrådet frykter at dette bare er begynnelsen på en generell svekkelse av forbrukervernet.

Se mer om vårt arbeid for et bedre netthandelsdirektiv

EU-kommisjonen presenterte i 2015 planene for å etablere ett indre, digitalt marked. Sentralt i forslaget er et nytt netthandelsdirektiv, inkludert en felles, to års klagefrist for varer kjøpt på nett. Forbrukerrådet mener forslaget vil medføre en drastisk reduksjon av forbrukervernet i Norge.

– Det er vanskelig å se hvordan dårligere rettigheter skal legge til rette for økt handel. Vi bør da heller ikke bli avspist med to års klagefrist på produkter som biler og TV-er, bare for at de er kjøpt på nett, sier forbrukerdirektør Randi Flesland.

Både Forbrukerrådet og Regjeringen har i flere omganger pekt på de negative konsekvensene av den foreslåtte harmoniseringen.

Ulike rettigheter på nett og i butikk

Forbrukerrådet frykter også at en svekkelse av forbrukerrettigheter på nett, i neste omgang vil medføre samme, svake beskyttelse ved kjøp i butikk.

– Det gir liten mening å skille på reklamasjonsansvar utfra hvor varen er kjøpt. Komiteen, som behandler saken i EU-parlamentet, foreslår da også at man harmoniserer rettighetene, uavhengig av kjøpested, sier Randi Flesland.

– Vi er redde for at dette i realiteten er en omkamp av forslaget fra 2009 om felles reklamasjonsfrist på to år for alle varer. Går dette igjennom, ligger alt til rette for at den generelle klagefristen på fem år ved kjøp i butikk også ryker.

Dårligere holdbarhet

Forbrukerrådet har i sine innspill også pekt på at gode reklamasjonsrettigheter er en viktig driver for å lage holdbare produkter, og at det er vanskelig å se hvordan en reduksjon i forbrukervernet henger sammen med satsingen på en mer bærekraftig utvikling.

– Levetiden på mange produkter er allerede i dag kort, og reparasjoner utelukkes ofte på grunn av pris og tilgang til deler. Skal rettighetene revideres, burde EU heller se hvordan man kan bidra til et mer bærekraftig forbruk, sier Randi Flesland.

– Vi forventer at Regjeringen og Stortinget er tydelige på at vi ikke godtar en slik svekkelse av norske forbrukerrettigheter, ikke minst når forbrukerrettighetene ved ordinært salg gjennomgås i fremtiden.

Bilde av ansatt: Øyvind Herseth Kaldestad.Foto
Øyvind H. Kaldestad
Kommunikasjonsrådgiver – digitale rettigheter og strøm
(+47) 480 82 619
ohk@forbrukerradet.no
Abonner på vårt nyhetsvarsel

Relaterte saker