Forside > Siste Nytt > Ikke akkurat et genialt system

Ikke akkurat et genialt system

29. april, 2013
Norges Taxiforbund fremstiller taximarkedet som rosenrødt i et innlegg på Dagsavisens hjemmesider.

Norges Taxiforbund fremstiller taximarkedet som rosenrødt i et innlegg på Dagsavisens hjemmesider. Det bekymrer meg. Forbundets kommunikasjonssjef, Atle Hagtun, mener tilbudet i Norge er «verdens beste», og at det sågar er et «genialt system». Da blir det paradoksalt at han i samme avsnitt skriver at «drosjetilbudet er i ferd med å forsvinne i store deler av landet» og påpeker at «prisen stiger i storbyene».

Forbrukerrådet har gjort en grundig utredning hvor vi har sett på drosjemarkedet fra forbrukernes vinkel. Vår konklusjon er at det trengs en omfattende gjennomgang av organiseringen av drosjemarkedet.

Vi er tydelige på at man må bevare de tingene som fungerer bra. For eksempel at det er god tilgang på drosjer, og at kvaliteten på bilene er god. Dette er viktig for mange kunder. Samtidig peker vi på to utfordringer:

1) Konkurransen i drosjemarkedet fungerer ikke

Jeg skal prøve meg med et eksempel fra et annet marked. Hvis flere begynner å selge sko, betyr det som regel at skoprisen faller, det blir billigere for kunden. Drosjemarkedet fungerer motsatt. Flere drosjer betyr nemlig høyere priser. Vi ser at drosjene i dag ikke konkurrerer om kunden ved å tilby billige turer.

Fylkeskommunene forsøker å flikke på dagens system med behovsprøving ved å legge til en drosje her og der. Dette i håp om at konkurransen mellom sentralene skal fungere bedre. Faktum er at drosjetilbudet er billigere der hvor det er makspris og sentralene konkurrerer hverken på pris eller kvalitet.

2)  Kvaliteten på tjenesten som leveres er ikke god nok

Det er utfordringer i bransjen både når det gjelder kommunikasjon, service og kundens trygghet. Vi er enige med Norges Taxiforbund i at det trengs offentlige eksamener for å sikre kompetansen og troverdigheten til bransjen. Samtidig lufter vi andre forslag som vi tror kan bidra til bedre kvalitet på tjenestene. Et eksempel er tidsbegrensning av taxiløyver, kombinert med et prikkbelastningssystem. Da kan det bli lettere å frata løyver ved gjentatte regelbrudd. Et annet forslag er at kundene skal kunne klage uheldige hendelser til Transportklagenemnda, i stedet for til drosjesentralen, slik de gjør i dag.

Taxiforbundet er én av mange aktører Forbrukerrådet har lyttet til. Selv om det ikke virker slik ut fra den krasse ordlyden i Hagtuns innlegg, deler vi mange analyser og synspunkter. At organiseringen av drosjemarkedet i Norge i dag er et «genialt system», må vi imidlertid si oss uenige i.

Forbrukerrådet tror ikke det finnes noen kjapp løsning for drosjemarkedet. Når myndighetene flikker på et problem, oppstår et nytt. Derfor mener vi myndighetene bør ta en skikkelig gjennomgang av hvordan denne bransjen er organisert. Vi bidrar gjerne i arbeidet for å sikre et bedre taximarked, og håper på en åpen og fordomsfri debatt.