Forside > Siste Nytt > Gi oss et vennlig dytt
Vennlige dytt koster lite, men kan være verdt mye. Det kan gi deg en sitteplass på veien hjem.

Mange er nødt til å reise i rushtiden. Få sitter i bilkø eller reiser med stappfulle tog, busser, trikker og t-baner fordi de har lyst. De må være på jobb i tide, og barn må leveres og hentes. Det er likevel fornuftig å gi de som har muligheten til å være fleksible, et vennlig dytt ut av køer og overfylte busser. Derfor liker vi samferdselsminister Solvik Olsens forslag om «motsatt rushtidsavgift».

Det er spennende at Solvik-Olsen vil se til Singapore, hvor myndighetene har innført gratis metro før klokken 7.45 om morgenen. Der har det ført til en spredning av de reisende over et lengre tidsrom. Her hjemme kan vi få prøveprosjekter med både reduserte takster i bomringen og gratis kollektivtrafikk på gitte tidspunkter. Begge deler er smarte løsninger som kan gi god effekt.

Mer eller mindre vennlige dytt påvirker reisevalgene våre hele tiden. For å få folk til å reise mer miljøvennlig, får elbiler kjøre i kollektivfeltet. Noen steder kan bilister med passasjerer kjøre i kollektivfeltet. Noen steder betaler vi mer for bompasseringer i rushtiden enn ellers på dagen.

Når Ruter lar sykkelen reise gratis på t-banen utenom rushtiden, gir de kunder som ellers ville stått som sild i tønne, et vennlig dytt. Kanskje er det akkurat nok til å dytte over på sykkel minst én vei når de kan velge å ta med sykkelen på t-banen utenom rushtid den andre veien. Hvis det virker på noen, bidrar det til at reisende smøres jevnere utover dagen.

Tog. Foto.

Foto: Colourbox.com

Trenger drahjelp

Ny teknologi gjør slike dytt mulig, og vi vil ha flere. Bomstasjoner og kollektivbilletter kan programmeres til å belønne de som reiser utenom rushen foran andre. Myndighetene vet når og hvor køen dannes, hvor det er ulykker eller hvilke tog som er innstilt. God informasjon og vennlige dytt kan få folk til å velge andre ruter, slik at trafikken glir bedre og flere kommer seg fram i tide.

Ingen tror at de vennlige dyttene vil løse alle utfordringer i transportsektoren. Mange opplever tidsklemma, og transportbehovet inn og ut av storbyene øker. Det fungerer dårlig i kombinasjon med fulle veier, busser, tog og sprengt kapasitet på skinneganger. Men vennlige dytt koster ofte lite, og kan være verdt mye. Det er likevel liten tvil om at de må komme i tillegg til infrastrukturinvesteringer og vedlikehold i milliardklassen.

Men flere smarte og vennlige dytt gir litt bedre plass på veien og i kollektivtrafikken, akkurat når kapasiteten er sprengt. Det er kanskje akkurat nok til at du slipper å stå på toget hele veien fra Drammen til Oslo, eller til at du kan omfavne barnet ditt ti minutter tidligere på ettermiddagen.