Forside > Siste Nytt > Gir du frivillige pengegaver til kraftbransjen?

Gir du frivillige pengegaver til kraftbransjen?

4. september, 2013
Hvert eneste år gir norske strømkunder kraftbransjen 570 millioner kroner mer enn nødvendig.  Det er differansen mellom de gunstigste strømavtalene og de avtalene folk faktisk velger.

En rapport fra i sommer viste hvor store gaver folket gir til energileverandørene.

570 millioner er mye penger!  Til sammenlikning samler den årlige TV-aksjonen gjerne inn 150 til 200 millioner kroner – altså rundt 1/3.  Men om de humanitære organisasjonene gjerne retter stor takk til folket for gavene, ser vi heller sjelden strømleverandører gå ut i avisene og takke kundene.

Etterlyser politisk beslutning

Forbrukerrådet og Konkurransetilsynet har pekt på at dagens kraftprisoversikt burde erstattes av en ny og bedre versjon som omfatter alle avtalene som tilbys forbrukerne. Forbrukerrådet kan ta oppgaven med å utvikle en bedre og mer kundevennlig portal.

Dette krever bare en enkel politisk beslutning.

Blant de forbedringer som bør gjøres, er å få en direkte lenke mellom det forslaget som kunden får høyt opp blant de mest gunstige avtalene på listen, og til bestillingsløsningen for denne avtalen – slik  at forbrukerne ikke roter seg bort i andre, mindre gunstige avtaler hos leverandøren fordi den gunstige avtalen var så vanskelig å finne…

 Effektive rutiner underveis

Forbrukerrådet stiller seg også positivt til en felles IKT-løsning  for kraftbransjen, som på sikt kan gjøre det lettere å bytte leverandør, fordi jobben med å endre kundedata kan gå lettere.

Men også andre virkemidler er rett rundt hjørnet i denne bransjen: Det blir mer effektive rutiner for fakturering og mindre mas på kundesenteret når elektronisk strømmåling (AMS) innføres, fordi man har forbruksinformasjonen lettere tilgjengelig.

Dette gjør det mulig å senke kostnader og konkurrere mer på pris.