Forside > Siste Nytt > Gjeldsrådgivning svikter der det trengs

Gjeldsrådgivning svikter der det trengs

8. desember, 2014
Gjeldsrådgivningen står til stryk i de kommunene som har mest gjeldsproblemer.

Kommunene har plikt til å tilby innbyggere som trenger det, råd, veiledning og hjelp med privatøkonomien, men der mange sliter, svikter kommunene.

En kartlegging offentliggjort i dagens VG viser at ventetiden for å komme til en rådgiver kan være så høy som tre til åtte måneder i enkelte kommuner.

Kommunetester bekrefter

Og ingen av de fem kommunene som ifølge VG har flest innbyggere med betalingsanmerkninger, fikk godkjent gjeldsrådgivning i Forbrukerrådets kommunetest, verken i 2008 eller 2013.

Spesielt dårlig score fikk de to kommunene som ifølge VG har størst andel innbyggere med gjeldsproblemer, nemlig Gamvik og Lebesby. I disse to kommunene har om lag 10 prosent av innbyggerne betalingsanmerkninger, ifølge VG.

Særlig de kommunene som har mange innbyggere med gjeldsproblemer, bør ha et særlig godt tilbud. I stedet hadde akkurat disse kommunene strykscore på gjeldsrådgivning både i 2013 og 2008 i Forbrukerrådets test. De kommunene der mange innbyggere har gjeldsproblemer, og kommunene hvor de med gjeldsproblemer har høyest gjeld, må styrke innsatsen på gjeldsrådgivning.

Krever gjeldsregister

Forbrukerrådet jobber langs flere fronter for å begrense gjeldsproblemer. Vi krever bl. a. rentetak, skjerpet kredittvurdering, begrensninger i kreditorers mulighet til å selge gjeld videre, samt endring i den særnorske praksisen hvor utgifter til inkassoinndriving må betales av skyldneren.

Forbrukerrådet etterlyser dessuten på nasjonalt nivå et gjeldsregister, som bankene skal være pliktige til å bruke når de vurderer lånesøknader.

Registeret skal gjøre det lettere for banker å sjekke søknader om lån, og for låntakere å unngå gjeldsproblemer.

Mann klipper over kort. Foto.

Foto: Colourbox.com

Kommunene står til stryk

Score på gjeldsrådgivning i Forbrukerrådets kommunetester for de fem kommunene med størst andel av innbyggere med betalingsanmerkninger (poeng av 100 oppnåelige):

1)    Gamvik: 23 poeng i 2013 (0 i 2008)

2)    Lebesby: 15 poeng i 2013 (5 i 2008)

3)    Nordkapp: 68 poeng i 2013 (35 i 2008)

4)    Båtsfjord: 51 poeng (11 i 2008)

5)    Våler i Hedmark: 59 poeng i 2013 (50 i 2008)

 

Heller ingen av de fem kommunene som ifølge VG har høyest inkassogjeld pr. innbygger med betalingsanmerkninger, fikk godkjent på Forbrukerrådets tester av gjeldsrådgivning:

1)    Fet: 55 poeng i 2013 (44 i 2008)

2)    Ringsaker: 63 poeng i 2013 (60 i 2008)

3)    Tysnes: 39 poeng i 2013 (28 i 2008)

4)    Etnedal: 31 poeng i 2013 (21 i 2008)

5)    Vang: 55 poeng  i 2013 (37 i 2008)

Poengskalaen som er brukt, strekker seg fra 0 – 100 poeng, der 100 er best. For å få godkjent, måtte man i 2008 få 67 poeng, mens Forbrukerrådet i 2013 krevde 75 poeng for å gi sitt godkjentstempel. Forbrukerrådet sjekket informasjon på nettsider og testet gjeldsrådgivningen over telefon i alle norske kommuner både i 2008 og 2013. I 2008 ble i tillegg gjeldsrådgivningen over e-post testet.

Finn hvilken score din kommune fikk av Forbrukerrådet ved å gå inn her, skriv inn navnet på din kommune, trykk på sosiale tjenester, så finner du tallene for gjeldsrådgivning under «rådgivning».