Forside > Siste Nytt > Gjør Nøkkelhullet obligatorisk

Gjør Nøkkelhullet obligatorisk

31. oktober, 2014
Økt etterspørsel, økt tilbud. Dette er slik det bør være i et velfungerende marked.

Men ikke for nøkkelhullsmerkede varer, tydeligvis.

De siste dagene er det avdekket at matvarebransjen herser med Nøkkelhullet. Det er all grunn til å reagere når ordningen, som skal gjøre det enkelt for forbrukerne å velge sunt, blir dumpet til fordel for inntjening og marginer. Myndighetene må gripe inn og gjøre ordningen obligatorisk.

Mange forbrukere ønsker Nøkkelhullet som en veileder til sunnere alternativer. Merket er enkelt, lett synlig og fyller en vesentlig funksjon i forbrukernes travle handlehverdag. Når produsenter slutter å bruke merket på varer som innfrir kravene, undergraver det ikke bare merkeordningen, men også forbrukernes tillit. Kjedene og produsentene har her et felles ansvar.

Brutte lovnader

Det er bare tre år siden vi så tilsvarende dumping av nøkkelhullet. Daværende helseminister Anne Grete Strøm-Erichsen kalte inn dagligvarekjedene og produsentene på teppet for å få en forklaring på hvorfor nøkkelhullet ble fjernet. Resultatet var at alle forsikret fortsatt satsing på merket.

Det er fint med lovnader. Men her er vi altså. Så hva er løsningen? Denne saken illustrerer behovet for reguleringer som ivaretar forbrukernes interesse. Å fri til bransjens samfunnsansvar er ikke alltid nok. Nøkkelhullet bør ikke bli gjenstand for maktkamp. Samtidig er det viktig å ikke motvirke sunn konkurranse på mat som vi ønsker forbrukerne skal kjøpe mer av.

Å gjøre merking av matvarer med Nøkkelhullet lovpålagt og obligatorisk, vil motvirke aktørenes vegring og misbruk av merket. Helsemyndighetene, som bør ha sterke interesser i å sørge for at nøkkelhullet forblir en suksess, skyver EU-regelverket foran seg.  Vi er enig med avdelingsdirektør Knut-Inge Klepp i Helsedirektoratet som sier at det er forbrukerne som blir den tapende part, hvis ikke alle matvarene som er kvalifisert for nøkkelhull, blir merket.

30102014_brod

EU-motstand

At en nasjonal merkeordning vil møte motstand i EU er etter vår mening ikke noe vi bør slå oss til ro med. Vi har mulighet til å påvirke beslutninger i EU. Befolkningens helse må veie tungt, og usunt kosthold er årsaken til flest tapte leveår her til lands.

For å sikre merkets troverdighet og myndighetenes mulighet til å sanksjonere ved feil- eller misbruk, ble merkeordningen implementert i norsk lovverk som en forskrift. Om ikke myndighetene vil gå for å gjøre den obligatorisk, må lovverket på annen måte sikre at vi unngår tilfeldig og lite konsistent bruk.

Forbrukerrådet har som kjent vært kritisk til Nøkkelhullet, men når det først ble valgt som sunnhetsmerkeordning, vil vi støtte opp om det og bidra til at den eneste sunnhetsveilederen vi har blir best mulig for forbrukerne.

En ting er sikkert. Myndighetene kan ikke igjen overlate til bransjen alene å sikre konsistent bruk av Nøkkelhullet. Den sjansen har de allerede fått, og resultatet er ikke godt nok.