Forside > Siste Nytt > Gode grunner til å være fornøyd med staten

Gode grunner til å være fornøyd med staten

26. februar, 2015
Overraskende nok viser det seg at folk får svar på hva de lurer på om de statlige, offentlige tjenestene, enten ved å ta kontakt med staten på telefon, e-post eller internett.

Hvorfor er det overraskende? Stadig dukker det opp mediehistorier om enkeltpersoner som opplever seg som kasteballer i det offentlige. Myten om at det offentlige er tungrodd, lever fortsatt. Kanskje med rette på noen områder, men ikke på alle: Servicen våre testere har fått av statlige virksomheter, er god. Den som spør, får som regel svar. Vi ville ikke bli overrasket om vi fant større utfordringer i møte med det offentlige enn det vi faktisk opplever når staten nå er testet.

Høye forventninger

Forventningene våre har vært høye. Som innbygger skal det være lett å forholde seg til det offentlige og få svar fra virksomhetene. Vi må kunne kreve relevante, riktige og raske svar når vi lurer på noe. Det offentlige må ha gode nett- og telefonløsninger, som gjør det lett for innbyggerne å komme i kontakt.

Mann med PC. Foto.

Foto: Colourbox.com

Servicen og kunnskapen vi møter i staten holder stort sett til godkjent – og vel så det. I snitt er den totale poengsummen til de elleve virksomhetene som er testet, nærmere åtti av hundre mulige poeng. Det er veldig bra sett i lys av at Forbrukerrådet regner 75 av 100 poeng som godkjent. Enkelte er suverene på noe. For eksempel får både Skatteetaten og Lånekassen full pott for informasjonen vi finner på deres nettsteder.

Velfortjent

Innbyggere blir stadig mer fornøyde med staten. Norsk Kundebarometer viser også at nordmenn blir stadig mer fornøyde med offentlige tjenester, viser Norsk Kundebarometer (artikkel på forskning.no). Selv tidvis utskjelte NAV kan vise til en utvikling i retning av mer fornøyde brukere, kan vi lese på forskning.no. Forbrukerrådets test viser at det er vel fortjent.

Bra sammenlignet med kommunene

Men det er langt fra tipp topp overalt i det offentlige. Norske kommuner har en mye lengre vei å gå enn statlige virksomheter før innbyggere får svar på det de lurer på. De siste ti årene har Forbrukerrådet gang på gang testet landets kommuner. Sist gang det ble gjort, i 2013, oppnådde bare 37 av 428 kommuner å bli godkjent av Forbrukerrådet. Mange kommuner har en lang vei å gå når det gjelder informasjon og service, og bør lære av de beste.

Sammenlignet med kommunene er derfor staten i særklasse. Det finnes helt sikkert mange årsaker til dette. Men, det ser ut som at statlige virksomheter er langt mer bevisst enn de fleste kommuner på at de lever for å gi innbyggere gode tjenester, deriblant god service. De tar informasjonsplikten sin på alvor.

Det kan virke som at statlige virksomheter har knekt en viktig kode. Den går ut på å gi innbyggere oppdatert, relevant og lettfattelig informasjon, kombinert med en god porsjon imøtekommende service.
Rapport: Best på service blant norske kommuner – bokmål