Forside > Siste Nytt > Gode muligheter for mer forbrukervennlige P-regler

Gode muligheter for mer forbrukervennlige P-regler

10. april, 2015
Men det er litt for tidlig å rope hurra ennå, mener Forbrukerrådet. I dag la regjeringen frem et lovforslag som legger grunnlaget for nye parkeringsregler.

– Dagens lovforslag er viktig, fordi det legger grunnlaget for et helt nytt parkeringsregelverk. Det er på høy tid. Forbrukere har etterlyst enklere og mer forbrukervennlige regler i årevis. Samtidig er mye fortsatt uavklart i lovforslaget, og derfor jubler vi ikke ennå, sier Flesland.

Forbrukerrådet er glad for at det skal etableres en parkeringsklagenemnd, som vil gjøre at alle forbrukere får mulighet til å klage uansett hvilket parkeringsselskap de har fått gebyr fra. Likevel er det fortsatt uklart hvor mye lettere det blir å unngå parkeringsbot i utgangspunktet.

Frontvindu på en bil med en parkeringsbillett. Foto.

Foto: Colourbox.com

Positiv, men avventende

– Derfor er vi positive, men litt avventende, sier Randi Flesland.

– Departementet er ennå ikke i mål med det gode forslaget til parkeringsregelverk som vi ble forespeilet for snart et år siden, sier Flesland.

Forbrukerdirektøren peker på at de viktige avgjørelsene om lik skilting, betalingsløsninger og bøtesatser ennå ikke er tatt. Hun har likevel forhåpninger til at mye kan bli bedre i forskriftene, som det vil ta tid å få på plass.

– Det er bra at samferdselsministeren har et mål om å sikre et mer forutsigbart og forbrukervennlig parkeringssystem. Men han har fortsatt en vei å gå for å få til dette, sier Flesland.

Forbrukerrådet mener det blir viktig å sikre at forskriftene gir tydelige og gode regler som gjør det enklere for forbrukerne å unngå parkeringsbøter i fremtiden.

– Fortsatt har Solvik-Olsen mulighet til å opprettholde de forbrukervennlige forslagene som vi fikk forespeilet for snart et år siden. Han bør unngå knefall for deler av parkeringsbransjen, som forsøker å uthule forslag som ville ha kommet forbrukerne til gode, sier Flesland.

Tommel opp:

  • Det kommer tydeligere krav til både parkeringsselskaper og de som skal håndheve parkeringsreglene. Det er viktig for å unngå uenighet om riktigheten av parkeringsbøter.
  • I lovforslaget er det nevnt tre nivåer for bøtesatser som skal gjenspeile hvor alvorlig feilparkeringen er. Dersom dette vedtas i forskriftene, vil forbrukere slippe å få sjokk over bøter etter parkeringsselskapets innfall. Faste bøtesatser skal sørge for at størrelsen på boten skal stå i forhold til feilen du har gjort.
  • Felles parkeringsklagenemnd skal etableres som betyr at alle forbrukere får like muligheter til å få saken behandlet uten å måtte gå den dyre veien om domstolene.
  • Dagens betalingsfritak for forflyttingshemmede med parkeringsløyve på avgiftsbelagte kommunale parkeringsplasser skal videreføres.

Tommel ned:

  • En hovedgrunn til konflikter i dagens parkeringsklagenemnd, er uklar og dårlig skilting på parkeringsplasser. Dermed er det viktig at det blir like krav til skilting på offentlige og private parkeringsplasser, slik at skiltene blir så forståelige som mulig for alle som skal parkere.
  • Lovforslaget alene legger ikke nok press på bransjen om at de må gjøre etterskuddsbetaling mulig. Dette må på plass i forskrift.
  • Femminutters-regelen mangler: Lovforslaget sier ingenting om at forbrukere som parkerer bilen skal få mulighet til å områ seg på parkeringsplassen før parkeringsvakten kan legge den gule lappen i frontruta. Dette må forskriftsfestes.