Forside > Siste Nytt > Godt pakket i vinterferien
Ikke alle ser for seg hytte- og skiglede i vinterferien. I en undersøkelse Forbrukerrådet har gjort svarer tretten prosent at de skal på pakkereise. Vi gir deg råd og veiledning for turen.

– Kjøper du en pakkereise, er du godt rustet med både pakkereiseloven, bransjenorm, standard vilkår og flydirektivet i bagasjen, sier direktør for forbrukerservice Ingeborg Flønes.

Rettighetene gjelder hvis du kjøper en reise som varer over 24 timer eller omfatter overnatting, og består av minst to av tre følgende elementer: transport, innkvartering som ikke er knyttet til transporten og/eller et arrangement. Videre må tjenestene selges eller markedsføres samlet.

Basseng ved hotell. Foto.

Foto: Colourbox.com

Du kan avbestille

Standardvilkårene for pakkereiser gir deg i utgangspunktet rett til å avbestille innen 42 dager før reisen, mot at du må betale et gebyr på 300 kroner. Vilkårene gjelder for alle reisearrangører som er organisert i Virke, men det finnes unntak i vilkårene, så les dem nøye.

– Tommelfingerregelen er at dess nærmere du er avreisedatoen, dess mer må du betale for å avbestille. Selv om du har avbestillingsrett kan det derfor lønne seg med en avbestillingsforsikring mot for eksempel sykdom, sier Ingeborg Flønes.

Hvis Utenriksdepartementet fraråder deg å reise til feriestedet på grunn av en naturkatastrofe eller krigstilstand, kan du avbestille vederlagsfritt.

Du finner bransjenorm og standardvilkår for pakkereiser hos Forbrukerombudet.

Si ifra

Arrangøren har ansvar for at reisen blir gjennomført. Trenger du visum, skal selskapet si ifra om dette, men gyldig pass må du ordne med selv. Under flyreisen gjelder de vanlige rettighetene som forpleining ved forsinkelser, og hotell hvis du må være over natten.

Når du kommer frem, skal hotellet og rommet være slik reisekatalogen lovet. Det er viktig å si ifra med en gang du opplever at noe er ikke etter avtalen, ellers kan du miste rettigheter.

– Ta kontakt med turoperatøren på stedet. Får du ikke kontakt med en gang, så gjør det skriftlig. Send en sms eller en e-post, så er du trygg, sier hun.

Se etter Reisegaranti-logoen

Hvis turoperatøren går konkurs mens du er i utlandet, kan det gå deg ille. Får ikke hotellet eller flyet pengene sine, vil de kunne kaste deg ut. For å sikre deg som pakkereiseturist er det opprettet et eget fond, slik at du er sikret transporten hjem.

– Se derfor etter logoen til Reisegarantifondet. Alle som selger pakkereiser i Norge, skal være med i fondet, eller tilknyttet en ordning som er godkjent av fondet, avslutter direktør for forbrukerservice Ingeborg Flønes.

Undersøkelsen Forbrukerrådet har gjort viste av to av tre har hørt om Reisegarantifondet, og at kunnskapen øker med alderen.

Klag til Pakkereisenemnda

Du kan klage til Pakkereisenemnda om du ikke får det du mener du har rett på under pakkereisen. Du må først ha vært i kontakt med turoperatøren.

Pakkereiseråd

  • Sett deg nøye inn i hva brosjyren sier, og hva som skrives om reisemålet.
  • Du har de samme flyrettigheter på pakkereiser som på vanlig flytur.
  • Klag på stedet til reiseoperatøren – de må ha muligheten til å gjøre opp for seg.
  • Se etter logoen til Reisegarantifondet – og du er sikret ved konkurs og kan klage til Pakkereisenemnda.

Om undersøkelsen

Undersøkelsen er gjennomført som en omnibusundersøkelse i Norstats respondentpanel. Det består av omtrent  83 000 nordmenn over 18 år. Primært er disse rekruttert via landsrepresentative telefonundersøkelser. Utvalget blir trukket tilfeldig og står i forhold til den enkelte landsdels befolkningstall, kjønn og fylke.

På spørsmålet – Planlegger du å kjøpe pakkereise i vinter? – svarte 13 prosent av folk over femti år at de planlegger en slik reise i vinter. På spørsmålet – Kjenner du til Reisegarantifondet? – svarte to av tre at de kjenner til eller har hørt om fondet. Kjennskapen øker med alderen.

Resultatene er veid på kjønn, alder og geografi i henhold til offentlig statistikk. Intervjuene ble gjennomført på e-post/ web i perioden 10.-16. desember 2013. Totalt 1000 intervjuer.

 

Martin Skaug Halsos
Pressekontakt / Kommunikasjonsrådgiver
(+47) 996 46 617
martin.halsos@forbrukerradet.no
Abonner på vårt nyhetsvarsel