Forside > Siste Nytt > Google i hardt vær

Google i hardt vær

16. oktober, 2012
De europeiske datatilsynene har undersøkt Googles samkjøring av persondata fra selskapets mer enn 60 tjenester - og er ikke fornøyde. Konklusjonen fra de 29 europeiske datatilsynet er tindrende klar; Google tar ikke vare på brukernes grunnleggende rettigheter til personvern og privatliv.

Google bestemte seg tidligere i år for å innføre et sett med brukervilkår og samle brukerinformasjon fra selskapets mange tjenester. Dette har opplagte utfordringer, som også forbrukerorganisasjonene på begge sider av Atlanteren pekte på.

Informasjonen Google samler, er gitt i ulike sammenhenger, av ulike grunner og uten forutsetning om at denne skulle samles for å bygge omfattende profiler. Google har heller ikke gitt god nok informasjon om praksisen og har gjort det unødig vanskelig å få kontroll over egne data.

Selskapet har også sett bort fra viktige spørsmål knyttet til hvilke opplysninger som samles inn, til hvilket formål og for hvor lenge. Som de europeiske datatilsynene påpeker, så handler dette ikke bare om grunnleggende rettigheter, men også om juridiske forpliktelser.

En av de sentrale personvernreglene i Europa stadfester at personlige data kun kan brukes for bestemte formål. Gjennom å kombinere personopplysninger på tvers av ulike tjenester, uten brukernes informerte samtykke, er Google på tynn is.

Uansett hvor stor en bedrift er, kan ikke europeiske lover og grunnleggende brukerrettigheter ignoreres. Det er heller slik at et ledende selskap som Google burde gå foran som et godt eksempel.

EU er nå i ferd med å revidere egne lover om databeskyttelse. Til tross for massiv lobbying fra amerikansk side, ser det ut som vi får en sunn dreining mot å bedre kontroll over egne data. Samtidig gjenstår mye arbeid for å få etablert effektive sanksjoner i slike tilfeller.

Google får noen få måneder til å tilpasse seg. Hvis det ikke blir gjort noe, har de europeiske datatilsynene varslet at de vil gå til sak.