Forside > Siste Nytt > Kulturdepartementets TV-virkelighet

Kulturdepartementets TV-virkelighet

30. november, 2012
Olemic Thommesen fra Høyre stilte forrige uke kulturminister Hadia Tajik spørsmål om hva som gjøres for å sikre forbrukernes valgfrihet i TV-markedet.  

Dette er et tema som Forbrukerrådet har arbeidet med i lang tid, og ut fra kulturministerens svar, ser det ut som vi må fortsette med det.

Kulturministeren la i høst utredningen og forslagene fra Sønneland-utvalget i skuffen. Utvalget, som var satt ned av Tajiks forgjenger for å se på valgfrihet i tv-markedet, foreslo blant annet en forbrukerportal hvor man kunne sammenligne de ulike tilbyderne.

Kulturministeren viser i svaret til Thommesen til undersøkelser som sier at folk stort sett er godt fornøyde, og fremhever at vi uansett kan velge mellom ulike medieplattformer hvis vi er misfornøyde.

Vanskelig å bytte

Det kulturministeren ikke tar med er at 40 prosent av de spurte ikke aner hvilke alternativer som finnes i TV-markedet. Hun lar også ligge at tilbydernes bindinger mellom telefoni, internett og TV gjør markedet uoversiktlig og skaper høye terskler for å skifte.
For når du har en kabel inn i veggen med alle disse tjenestene, skal det svært mye til for å velge en annen TV-leverandør. Hvem skrur opp en satellittallerken på veggen eller bytter til Riks-TV hvis de allerede har kabel? Og har du kabel fra en leverandør, så legger neppe andre leverandører en parallell kabel. Det er heller ikke anledning til å kjøpe bare internett fra for eksempel Get.
I tillegg utfordres både kulturministerens og Sønneland-utvalgets forutsetninger om TV på internett med forhold som at alle Canal Digitals (eller var det Telenors?) kunder, ikke får levert Netflix i god nok kvalitet.

Mye ugjort

Regjeringen har mye ugjort når det gjelder TV-markedet. Den påståtte valgfriheten av TV-tilbyder er for de fleste illusorisk. Bindinger og uoversiktlige tilbud gjør terskelen for å bytte svært høy. En TV-portal kunne vært et første steg for å senke denne terskelen.

Vi er redd for at når ministere avfeier innvendinger med at ting aldri har vært bedre enn i dag, så gir det dessverre uttrykk for liten vilje til å gjøre noe med morgendagen.