Bolig

Håndverkere slurver med din trygghet

29. november, 2018

Over halvparten av gangene en håndverker gjør en jobb i et norsk hjem, skjer det uten kontrakt i lomma, viser en ny undersøkelse. Det går utover forbrukernes trygghet.

Olav Kastland.Foto

– Å bruke skriftlige kontrakter burde være en selvfølge for alle seriøse håndverkere. Når undersøkelsen vår viser at over halvparten av den norske befolkning likevel ikke får det, må bransjen skjerpe seg, sier Olav Kasland, Forbrukerrådets fagdirektør for bolig.

Tusen klager i året

Undersøkelsen fra Forbrukerrådet viser at hele 54 prosent av dem som har brukt håndverker de siste to årene, bare hadde muntlig avtale om jobben som skulle gjøres. Samtidig er nettopp håndverkertjenester i toppen av Forbrukerrådets klagestatistikk med nærmere tusen klager i året.

– De handler ofte om dårlig utført arbeid, pris og at det ikke blir ferdig til avtalt tid, opplyser Kasland.

– Antallet konflikter må ned, og det må nivået på konfliktene også. Når hjemmet ditt er en byggeplass, går det nemlig ut over mer enn lommeboken. Fortvilelsen kan bli stor når du ikke kan lage middag eller dusje fordi håndverkeren ikke holder avtalen. Da er det fare for en styggere konflikt.

Unngå konflikt med kontrakt

Forbrukerminister Linda Hofstad Helleland er opptatt av seriøsiteten i håndverkerbransjen, noe som også er et tema i den kommende stortingsmeldingen om forbrukerpolitikk.

– Nordmenn elsker å pusse opp. 54 prosent av de spurte i undersøkelsen har kjøpt håndverkertjenester de siste to årene. Selv om de fleste håndverkere gjør en god jobb, så er det kjedelig hvis du først havner i en situasjon der du er svært misfornøyd og bare har en muntlig avtale. Å skrive under på en skriftlig avtale er et enkelt grep for å unngå konflikt. Da har du ditt på det tørre og unngår en konflikt som kan være tidkrevende og kostbar, sier hun.

Det er Forbrukerrådets fagdirektør enig i. Han påpeker at en del konflikter oppstår på grunn av misforståelser, og at mange kunne vært unngått om alt var avklart skriftlig.

Det er lettere å løse en konflikt når det bare er å se hva som står i kontrakten om at veggen skulle være hvit, ikke grønn. Når håndverkeren dropper å bruke kontrakt, da fratas forbrukeren en viktig trygghet som skal være der når uenighet oppstår, sier han.

–  Ikke sett deg inn i en bil uten å ta bilbeltet på, ikke slipp håndverkere løs på hjemmet ditt uten kontrakt.

Forbrukerne krever kontrakt

– Når håndverkeren dropper å bruke kontrakt, da fratas forbrukeren en viktig trygghet som skal være der når uenighet oppstår. Ikke sett deg inn i en bil uten å ta bilbeltet på, ikke slipp håndverkere løs på hjemmet ditt uten kontrakt.

I påvente av at håndverkerne skjerper seg og gir forbrukerne den tryggheten de skal ha, er fagdirektøren tydelig i sitt råd til forbrukerne:

– Skriv alltid kontrakt. Og velg en håndverker som selv er villig til å bruke kontrakt. Da står du tryggere ved en eventuell konflikt. Du finner håndverkerkontrakt gratis på Forbrukerrådet.no.

Se Forbrukerrådets tips til å velge håndverker, og hva du gjør om noe ikke går som planlagt.

Intervju?

Olav Kasland, fagdirektør bolig,
tlf: 995 99 483

Pressefoto (fri bruk): Olav Kasland

Bruk skriftlig kontrakt

  • Bare åtte prosent brukte en skriftlig standardkontrakt med alle vilkår sist de kjøpte håndverkertjenester.


  • Over halvparten inngikk kun en muntlig avtale.


  • 44 prosent av de som har kjøpt håndverkertjenester mener man kan stole på at håndverkere blir ferdige til avtalt tid, mens 33 prosent er uenig i dette.


  • Tre av fire som har kjøpt håndverker-tjenester har erfaring med at håndverkere generelt gjør godt arbeid.


  • 45 prosent mener man kan stole på at håndverkere møter opp til avtalt tid, mens én av tre er uenig i påstanden.
Abonner på vårt nyhetsvarsel