Forside > Siste Nytt > Har du lyst til å bistå forbrukerne?

Har du lyst til å bistå forbrukerne?

15. mai, 2018
Til Forbrukerrådets juridiske enhet søker vi nå en dyktig advokat med finansfaglig erfaring.

Juridiske enhet består av til sammen 10 dyktige advokater/advokatfullmektiger og jurister. Sammen leverer enheten juridisk bistand til hele Forbrukerrådet. Juridisk enhet har også ansvaret for Forbrukerrådets representasjon i klagenemnder, lovtolkning, høringsarbeid samt Forbrukerrådets advokatbistandsordning.
Vårt mål er å gi forbrukerne makt og mulighet til å ta gode valg!

Kvalifikasjoner

Vi søker etter en person med

 • master i rettsvitenskap / juridisk embetseksamen med gode resultater
 • minimum 4 års arbeidserfaring
 • advokatbevilling
 • god kjennskap til finansavtaleloven og øvrig forbrukerrelevant lovverk
 • prosedyreerfaring
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • gode samarbeids- og fremstillingsevner

Arbeidsoppgaver

Utvalgte arbeidsoppgaver:

 • representasjon i klagenemnder
 • vurdere søknader om advokatbistand
 • gi advokatbistand og prosedere for domstolene
 • prinsipalansvar for advokatfullmektig
 • utarbeidelse av høringsuttalelser
 • avklare juridiske spørsmål i konkrete saker på oppdrag fra Forbrukerrådets avdelinger

Dette er en spennende mulighet for deg som ønsker å bidra til en samfunnsutvikling som gagner forbrukerne. Vi ønsker oss en kollega som har engasjement, og som trives med kunnskapsdeling og tverrfaglig samarbeid. Vi jobber mye i team og verdsetter gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper, kombinert med utpreget ansvarsfølelse og gjennomføringskraft.

Vi håper du identifiserer deg med våre verdier: åpen, tydelig og handlekraftig.

Forbrukerrådet jobber for alle forbrukere i Norge og ønsker derfor at våre ansatte skal representere mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor spesielt personer med innvandrerbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne til å søke.

Spørsmål om stillingen: Assessit ved Tove Gartland, telefon 958 99 755.

Søknadsfrist 26. mai 2018