Forside > Siste Nytt > Hei, dere gutta på SMK

Hei, dere gutta på SMK

19. mars, 2014
Tidligere politisk sekretær for finansminister Per Kristian Foss og nå næringspolitisk direktør i DNB, Kaj-Martin Georgesen, har satt DNB i et merkelig lys etter at Tv2 i går kveld eksponerte hans sjeldne mikstur av belæring, nonchalance, kameraderi og trusler i brevs form.

Forsøker å kneble

Brevet adressert til «dere gutta på SMK» inneholder både forsøk på å kneble en viktig samfunnsdebatt:

«Ingen av oss er tjent med at det til stadighet skal pågå en debatt om hvorfor vi skal ha spesielt strenge krav i Norge og hvilke konsekvenser dette vil ha for bankens kunder»

og det som likner på trusler:

«Jeg er derfor overrasket hvis statsministeren og andre i regjeringen ønsker å by opp til en debatt om dette, hvor vi vil se oss nødt til å svare mer konkret og direkte».

Det kreves et passe oppblåst selvbilde for å utføre et slikt kneblingsforsøk, men det kan ikke være en formildende omstendighet. Tilnærmingen er uakseptabel og må ikke tas lett på.

Vi skal diskutere bankene og rentene. Og myndighetene skal delta i diskusjonen når den pågår. Forsøk på å avgrense finanspolitiske diskusjoner til lukkede møterom i Finansdepartementet og DNB er i full konflikt med moderne krav til åpenhet og forventingene vi har til våre myndigheter.

Plikten til å mene

Statsministerens kontor, ved statssekretær Tore Vamraak, parerer kneblingsforsøket fra DNB kontant. SMK slår fast at statsminister Solberg har rett til å mene noe om rentenivået, og Finansdepartementet har rett til å treffe nødvendige grep for å sikre et velfungerende bankmarked. Jeg ville lagt til at de har en plikt til å gjøre det, for det er grunn til å stille spørsmål om hvor godt bankmarkedet egentlig fungerer.

Også Konkurransetilsynet har stilt seg dette spørsmålet og varslet nylig at de vil undersøke konkurranseforholdene i bankmarkedet. Et hvert forsøk fra finansaktørene på å kneble også dette initiativet, bekrefter egentlig bare at bankmarkedet er modent for en grundig og bred gjennomgang.