Forside > Siste Nytt > Hjelp når uvær og flom rammer

Hjelp når uvær og flom rammer

30. oktober, 2014
Uvær og flom fører til store materielle ødeleggelser. Heldigvis kan du få hjelp til å komme under tak igjen.

– Har du en god boligforsikring, har du også en forsikring mot ekstremvær, sier regiondirektør Pia Kleppe Marken ved Forbrukerrådet i Hordaland og Sogn og Fjordane. Ikke alle typer uværsskader dekkes av vanlige forsikringer, og da kan du be staten om hjelp til å dekke utgiftene, legger hun til.

– Skader som for eksempel skyldes lynnedslag, snøtyngde og vanlig nedbør, regnes ikke som naturskader, og du må forsikre deg på andre måter mot dette. På finansportalen.no finner du en oversikt over bolig- og innboforsikringer, sier Pia Kleppe Marken.

Mann foran oversvømt hus. Foto.

Foto: Colourbox.com

Sikre gjenstandene og skaff beviser

– Når uhellet er ute, forsøk å gjøre ditt for å begrense omfanget av skadene. Det kan bety at du for eksempel må tette igjen åpninger eller flytte gjenstander, sier regiondirektøren.

Gjør du ikke ditt for å begrense skadene, kan forsikringsselskapet eller Naturskadefondet gi deg mindre penger eller ingen penger i det hele tatt.

Ta kontakt med forsikringsselskapet så fort som mulig etter at skaden har skjedd. Selskapet vil da sende folk til å bedømme skaden, og hjelpe deg til det du har rett til etter avtalen du har med dem. Derfor er det viktig at du ikke begynner oppryddingsarbeid, eller reparerer skader, før du har fått klarsignal fra forsikringsselskapet.

– Hvis det er slik at du ikke får sikret eiendelene dine fordi tiden ble for knapp, eller at du ikke kunne komme deg dit, bør du skaffe beviser for det, sier Pia Kleppe Marken.

På samme måte bør du for eksempel ta bilder om en skade utvikler seg. Så slipper du å få spørsmål om du ikke har gjort nok for å sikre skaden.

Spør og klag til Finansklagenemnda

Hvis du mener du ikke har fått det du har rett på etter forsikringsavtalen, kan du klage til Finansklagenemnda. Der sitter jurister fra Forbrukerrådet og bransjen, som sammen med en leder kommer frem til hva du har rett på.

Finansklagenemnda svarer også på telefonhenvendelser. Trenger du råd og veiledning når det gjelder forsikringen din, kan du ringe dem på 23 13 19 60 (hverdager 08.30 – 11.30 og 12.30 – 15.00).

Meld skade til Naturskadefondet

– Naturskadefondet kan dekke skader på eiendom eller gjenstander som ikke kan dekkes ved alminnelig forsikring. Du har tre måneder på deg til å melde fra til lensmann eller namsfogden, sier hun.

Det er lensmannen som takserer skaden for deg, sammen med to skjønnsmenn. Er du misfornøyd med taksten, kan du kreve overskjønn som det heter, innen en måned etter at du fikk den opprinnelige taksten. Der kan de også ta stilling til eventuelle skader du mener ikke har vært tatt med. Saken blir endelig løst i tingretten.

Tipsliste:

  • Begrens skadeomfanget så langt det går.
  • Ta kontakt med forsikringsselskapet så fort som mulig.
  • Ikke rydd eller reparer før du har fått ok fra forsikringsselskapet når uværet er over.
  • Ta bilder og skaff beviser.
  • Ved uenighet klag til Finansklagenemnda.
  • Søk om støtte fra Naturskadefondet for det som forsikringen ikke dekker.