Forside > Siste Nytt > Hjelper tre nye småsparere til retten mot Acta

Hjelper tre nye småsparere til retten mot Acta

26. september, 2014
Forbrukerrådet hjelper tre nye småsparere til retten mot Acta. Alle vant sine saker i Finansklagenemnda – men selskapet vil ikke betale. Hele åtte slike saker får nå støtte og økonomisk garanti av Forbrukerrådet.

Alle sakene er blitt prøvd for Finansklagenemnda, og småsparerne har alle helt eller delvis vunnet frem med sine klager mot Acta. Men Acta har ikke akseptert avgjørelsene – og har ikke gjort opp.

Dekker saksomkostningene

– For hver rettssak har Forbrukerrådet påtatt seg eventuelt å dekke inntil 200 000 kroner av motpartens saksomkostninger, opplyser direktør Randi Flesland.

Hun gikk ut og støttet fem saker mot Acta senest 8. september i år, da hun ba Acta gjøre opp for seg etter vedtakene i Finansklagenemnda.

Randi Flesland. Foto.

Foto: Kjell Håkon Larsen

– For at Forbrukerrådet skal kunne engasjere seg som en partshjelper, må det være en prinsipiell side som også kommer flere til nytte.

– Actas manglende vilje til å innrette seg etter nemnda er fellesnevneren som gjør det mulig for Forbrukerrådet å engasjere seg i disse sakene, sier Randi Flesland.

Alle sakene er fra bunken over klager som behandles i nemnda i kjølvannet av Røeggen-saken. Forbrukerrådet og Røeggen vant i Høyesterett i mars 2013 fram mot DNB etter mange års kamp etter å ha kjøpt strukturerte spareprodukter i DNB.

Sakene Forbrukerrådet støtter gjelder for det meste salg av investeringer i aksjeselskaper, og om rådgivningen var mangelfull eller ikke egnet for kundene.

Statistikk fra Finansklagenemnda viser at nemnda har mottatt 287 klager på Acta alene etter salg av spareprodukter. Bare DNB er klaget inn av flere (1760). Totalt har nemnda fått 3199 klager fra småsparere, opplyser direktør Harald Sverdrup i en pressemelding 24. september.

Samarbeider med Wikborg, Rein & Co

Forbrukerrådet har i sakene inngått et samarbeid med advokatfirmaet Wikborg, Rein & Co – og tar sikte på å være partshjelper i de åtte rettssakene om Actas investeringsrådgivning.

Wikborg, Rein & Co påtar seg ansvaret som prosessfullmektig for klagerne.