Forside > Siste Nytt > Hopper bukk over dårlig disiplin i egen bransje

Hopper bukk over dårlig disiplin i egen bransje

29. oktober, 2012
Med dagens mange byggefeil og konkurser er det åpenbart at boligkjøperne trenger et vern – en garanti fra utbyggerne. Boligprodusentene hopper bukk over dårlig disiplin og kvalitet i egen bransje når de nå mener at reglene er for strenge.

Dersom du kjøper en bolig før den er ferdig, skal byggefirmaet ha stilt garanti.

Nå varsler Boligprodusentenes Forening at garantikravene tyner produsentene, og at det kan føre til byggestopp. De frykter sågar at flere firmaer kan jukse med å stille slik garanti: I DN lørdag 27. oktober sier direktøren i Boligprodusentenes Forening, Per Jæger, at han er «livredd» for at flere boligkjøpere ikke får den lovbestemte garantien, og for at «entreprenører driver med juks og fanteri».

Alarmklokkene ringer hos oss etter en slik advarsel fra en hel bransje. For dette må vi ta på alvor. Dersom entreprenøren har jukset og bygger uten garanti, står du som forbruker svært utsatt til: Firmaet kan gå konkurs og det kan oppstå problemer med både ferdigstillelse og med byggekvaliteten.

I verste fall får forbrukeren hele regningen selv. Vi ser av og til svært tragiske eksempler på nettopp det. Dette vil gjøre det svært risikabelt for boligkjøpere. Vi må derfor nå advare dem mot å skrive kontrakt og betale en eneste krone, før de har fått bekreftet at garantien er i orden.

Bustadoppføringslova fastsetter at firmaer som selger boliger til kunden fra tegnebrettet, skal stille garanti. Denne garantien skal redde boligkjøpere ut av knipa, dersom entreprenøren går konkurs mens byggingen pågår eller mens reklamasjonstiden på fem år gjelder. Garantien skal gjelde i byggeperioden og fem år etter. Dessverre ser vi også at noen byggefeil først viser seg etter at det er gått lang tid, og da kan ofte feilen ha laget nye skader, for eksempel råte.

Garantisummene ble øket noe i 2011 etter påtrykk fra Forbrukerrådet, som har gjort erfaringer med at summene var for små ved alvorlige byggefeil, og at tiden garantien gjelder, var for kort.

Erfaringene viser dessverre også at dersom det er store eller systematiske feil i byggingen, som gjelder for eksempel flere leiligheter, så blir kostnadene ved utbedring så store at byggefirmaet kan gå over ende. Da står forbrukeren igjen med regningen og problemene og kanskje store forsinkelser på toppen.

Dagens garantisats er for lav: Dersom du kjøper en bolig til to millioner, og det viser seg at badet har alvorlige feil og at byggefirmaet er gått konkurs, så er du gjennom garantien sikret inntil 100.000 – men det holder neppe til et nytt bad. Dersom boligen du har kjøpt koster 6 millioner, har du garanti for inntil 300.000, som nok kan holde til et nytt bad.

Dermed har velstående forbrukere faktisk bedre trygghet enn «fattige», og tryggheten er større der tomteprisene er høye, enn der tomteprisene er lave.

Kvalitet er en vesentlig utfordring for byggebransjen. Hvert år er det mange konkurser i denne bransjen. Målet må være en byggebransje med færre feil, og byggefirmaer som leverer god kvalitet til kundene sine.

Bedre kontroll fra kommunen om at garantien faktisk er stilt, ville beskytte seriøse aktører mot useriøs konkurranse – og på en enkel måte øke tryggheten for boligkjøpere.

Og så lenge garantisatsene er for lave, bør man også vurdere en forsikringsordning for dette markedet.

Garantien er allikevel så langt den eneste tryggheten forbrukerne har: For hvis entreprenøren går konkurs, forsvinner «motparten» din og dermed også dine rettigheter som kunde.