Forside > Siste Nytt > Hopper bukk over kostholdspolitikken

Hopper bukk over kostholdspolitikken

5. mai, 2015
Fem organisasjoner har gått sammen og skrevet en kronikk hvor myndighetene oppfordres til å lage en helhetlig handlingsplan for å fremme sunt kosthold.

Kronikken kan leses i sin helhet på dagbladet.no/meninger

Norge har som mål å være blant topp tre i verden når det gjelder levealder. Når usunt kosthold er det som tar flest leveår, må det forventes at staten legger bredsiden til.

Det finnes minst seks gode grunner til hvorfor regjeringen bør utvikle en ny handlingsplan for å fremme sunt kosthold i befolkningen:

  1. Nasjonalt folkehelseinstitutt har i Folkehelserapporten 2014 utpekt usunt kosthold som den enkeltfaktoren som tar flest leveår i Norge.
  2. Helsedirektoratet presiserer i Nøkkeltallsrapporten 2014 at de sosiale forskjellene i kosthold er økende, og at vi står overfor store utfordringer når det gjelder kostholdet i befolkningen.
  3. Norge har forpliktet seg til FNs målsetting om å redusere for tidlig død knyttet til hjerte-karsykdommer, diabetes, kols og kreft, hvor usunt kosthold er en av de viktigste risikofaktorene, med 25 prosent innen 2025.
  4. Verdens helseorganisasjon (WHO Europe), som i 2012 evaluerte den norske handlingsplanen for 2007-2011, mener den er et eksempel på god politisk praksis innenfor WHOs Health 2020 policy framework and strategy, og anbefaler norske myndigheter å følge opp med en ny handlingsplan.
  5. Helsedirektoratet, som er Helse- og omsorgsdepartementets øverste fagorgan på ernæringsarbeid, anbefalte i 2013 eget departement å lage et nytt styringsdokument om kosthold og ernæring med presise mål og overbyggende tiltak i et langsiktig tidsperspektiv.
  6. En samlet matvarebransje, frivillige organisasjoner, forvaltning og helsepersonell har alle uttrykt fordelene med å ha en overordnet handlingsplan for kostholdsområdet for å fremme et langsiktig og målrettet arbeid


Kronikken er signert:

Randi Flesland, direktør i Forbrukerrådet
Frode Jahren, generalsekretær i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Bjørnar Allgot, generalsekretær i Diabetesforbundet
Anne Lise Ryel, generalsekretær i Kreftforeningen
Lisbet Rugtvedt, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen