Forside > Siste Nytt > Hvor kritiske er redaktørene?

Hvor kritiske er redaktørene?

16. desember, 2014
Fører oppslag i mediene om at boligprisene stiger til at kjøperne lettere øker budet med femti tusen eller hundre tusen til, slik at budrunden er i gang?

Selvsagt er svaret ja. Og det mener også eiendomsmeglerne.

Det er derfor uhyre interessant når Statistisk sentralbyrå spår en utflating av boligprisene. SSB har ingen egeninteresse i dette. De analyserer på faglig grunnlag.

Latterliggjør SSB

Det er ytterligere interessant når VGs erfarne kommentator Tom Staavi støtter denne vurderingen i en lesverdig kommentar.

Enda mer interessant blir det selvsagt når eiendomsmeglersjefen Christian Dreyer, som gjerne selv spår prisene, latterliggjør SSB:

Skjermdump fra Twitter. Foto.

Foto: Skjermdump, Twitter.

Det er ikke overraskende at talsmannen for eiendomsmeglerforetakene mener dette. Han har sterke interesser i stigende priser, som skaper raske salg uten for mange spørsmål, og kjøpesummer som gjør at en blid selger gjerne betaler megleren rundhåndet for markedsføring, oppbevaring av kjøpesummen og tinglysing.

Meglerne «orienterer»

Hver eneste måned starter dessverre med at eiendomsmeglere lokalt, regionalt og nasjonalt «orienterer» i media om stigende boligpriser. Skvulper de litt over av optimisme? Får egeninteressen betydning for ordvalg og vinkel, og valg av fakta de fokuserer på? Eller enda verre, dropper de å fortelle om faresignaler, uro, boliger som usolgt trekkes fra markedet, og om fall i store deler av boligmarkedet?

Og ofte skriver mediene også motstridende etter å ha deltatt på Eiendom Norges månedlige pressekonferanse.

Når vi med ujevne mellomrom har tatt opp denne bekymringen med eiendomsmeglerforetakene, får vi til svar at vi ikke kan holde dem ansvarlig for at journalistene oppfatter feil. Og for øvrig uttrykker de med voldsom iver at de synes Forbrukerrådet blander seg altfor mye i bolighandelen.

Påvirker mediedekningen prisene?

Da prisene falt i store deler av 2013, var eiendomsmeglere rundt om raske til å legge skylda for at budgiverne nå var mer tilbakeholdne på de som i media hadde presentert frykt for fall i markedet.

Vår bekymring gjelder både selgere og kjøpere. Det finnes mange triste eksempler på boligselgere som tror på eiendomsmeglerens optimisme, og som kjøper seg opp i boligmarkedet basert på forventninger om at de sikkert får veldig god pris for det de selv deretter skal selge. Men når den egne boligen blir liggende usolgt, salgskostnadene øker, og prisen må dumpes for å få til et salg, da sitter mange av disse selgerne i en meget ubehagelig skvis.

En stemme å lytte til

De eneste som aldri tar feil om boligprisene, er Forbrukerrådet, for vi spår ikke prisutvikling.

Men vi ønsker Statistisk sentralbyrå lykke til i rollen som en tydeligere stemme i denne debatten.

Det er veldig befriende endelig å høre en stemme som vi kan lytte til – fordi vi stoler på byråets integritet.

Kanskje Statistisk sentralbyrås analyser på vegne av fellesskapet kan bli folkelesning, slik at forbrukere kan handle ut fra troverdige analyser og ikke «salgsfremmende» retorikk.