Forside > Siste Nytt > Ta hele Østlandet i bruk

Ta hele Østlandet i bruk

18. april, 2013
Regjeringens forslag til Nasjonal transportplan inneholder ingen forpliktelse til fullføringen av to-spors, moderne jernbane til Halden, Lillehammer og Skien.

«Skal i utgangspunktet ta sikte på ferdigstilling i 2030» betyr dessverre egentlig «kommer ikke til å prioritere». Derfor er det viktig at landsmøtene krever forpliktende vedtak om ferdigstilling av hele InterCity.
Forslaget fra Regjeringen betyr i realiteten at strekningene fra Hamar til Lillehammer, Tønsberg til Skien og Fredrikstad til Halden, skyves ut i det blå. Det er nødvendig at dobbeltspor helt frem til endestasjonene på InterCity ferdigstilles så raskt som mulig.

– Bør kreve fopliktende vedtak

At det nå er bred politisk støtte for å tidfeste deler av framdriften for InterCity-utbyggingen er positivt, men det er ikke nok. Hele InterCity kunne vært ferdig i 2023, ifølge Jernbaneverket. Derfor er det ikke raskt nok å fullføre indre del til Tønsberg, Fredrikstad og Hamar innen 2024 med uforpliktende formuleringer om resten.

Her er tre grunner til at landsmøtedelegatene – fra alle deler av landet – bør kreve forpliktende vedtak om moderne jernbane mellom Lillehammer, Halden og Skien:

1) For hele landet

Uten fullføring av hele InterCity blir Østlandet, fra Lillehammer, Halden og Skien, en propp for person- og varetransport, mens det burde være et nav. Veinettet greier ikke å ta trafikkveksten, heller ikke med omfattende og kostbare utbygginger. Moderne jernbane i InterCity-området er dessuten et nødvendig skjelett for et fungerende, konkurransedyktig, hurtiggående jernbanenett med økt kapasitet i Norge. Å strekke den økte kapasiteten og hastigheten til Lillehammer, Halden og Skien er begynnelsen på høyhastighetsjernbane til Trondheim, Sverige og Sørlandet med redusert reisetid og mulighet for flere avganger.

2) For Østlandet

Fullføring av hele InterCity er nødvendig for å løse transportutfordringene for pendlerne som bor på Østlandet. Moderne jernbane til byene i Grenland, Østfold og på østsiden av Mjøsa vil forstørre hovedstadsregionen og i praksis skape en sammenhengende tomillionersby. Bo- og arbeidsmarkedet rundt Oslo blir større når området bindes sammen av moderne jernbane. Dette vil dempe presset på boligmarkedet i og nær Oslo. Å stanse moderniseringen ved Hamar, Tønsberg og Fredrikstad betyr at man ikke benytter seg av hele potensialet som ligger i prosjektet.

3) For lokalsamfunnene i ytre del

Fullføring helt til endestasjonene binder områdene i ytre del sammen. Grenland-området kobles sammen med Vestfoldbyene, Halden kobles med Sarpsborg og Fredrikstad og Lillehammer og Hamar kommer nærmere hverandre. Slik skapes større bo- og arbeidsmarkeder og potensial for vekst for nye regioner, som i tillegg kommer nærmere hovedstadsområdet.

Forbrukerrådet håper delegatene på vårens landsmøter sikrer forpliktende vedtak om full utbygging av InterCity innen 2025.
Halvveis er ikke bra nok!