Forside > Siste Nytt > Utrygt på norske sykehus?

Utrygt på norske sykehus?

2. desember, 2013
Nye tall tilsier at det på noen sykehus er flere unødvendige dødsfall knyttet til behandling enn på andre sykehus. Dette må sykehusene lære av, og de må følge opp pasientene og informere befolkningen bedre.

«Flere dør ved Sørlandet sykehus enn ved andre sykehus i landet», skriver NRK Sørlandet. Særlig varierer det sterkt mellom landets sykehus hvor mange som overlever etter hjerteinfarkt. Nye nasjonale tall viser at det varierer stort geografisk hvor mange pasienter som overlever etter innleggelse på sykehus. Oversikten fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten viser hvor mange pasienter som lever tretti dager etter innleggelser for hjerteinfarkt, hjerneslag og hoftebrudd. Slikt skaper medieoverskrifter som bekymrer.

Dyster statistikk

Dette aktualiserer også en annen dyster statistikk: Fire av ti forteller at de eller noen i familien har opplevd en skadelig hendelse i forbindelse med kontakt med helsetjenesten. Befolkningens tillit til pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester er for lav. Det kommer fram i en undersøkelse om pasientsikkerhetkelse som Forbrukerrådet og Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har gjennomført sammen. Dette utdyper vi i et innlegg i Dagbladet.

Helseforetakene må lære av dette. Sykehusene må sørge for god oversikt og følge opp risikopasienter. Det må dessuten bli større åpenhet når det skjer feil hos sykehus eller lege. Helseminister Bent Høie må sikre at pasienter og pårørende får god informasjon om hva de gjør for å sikre trygge sykehusopphold, slik regjeringen har lovet.

Det skal ikke være større risiko knyttet til sykehusbehandling på enkelte sykehus. Alle pasienter i Norge skal være trygge på at de får god behandling og skikkelig oppfølging. Større åpenhet sikrer både bedre kvalitet og omdømme.