Økonomi

Informasjon til medlemmer av DNB-søksmålet

11. februar, 2020

Orientering om utmelding til andelseiere omfattet av Forbrukerrådets gruppesøksmål mot DNB.

Forbrukerrådet gikk i juni 2016 til gruppesøksmål mot DNB Asset Management AS på vegne av andelseierne i fondene DNB Norge, DNB Norge (I) og Avanse Norge (I). Saken har vært oppe i tingretten og lagmannsretten, før den ble behandlet i Høyesterett i januar 2020.

Hvem er omfattet av gruppesøksmålet?

Du er automatisk omfattet av gruppesøksmålet hvis du eide andeler i ett av disse verdipapirfondene på ett eller annet tidspunkt i perioden 1.1.2010 – 31.12.2014:

  • DNB Norge (tidligere Postbanken Norge)
  • DNB Norge (I)
  • Avanse Norge (I)

 Hva gjelder kravet?

Saken gjelder om DNB Asset Management AS har tatt seg betalt for forvaltningstjenester som ikke er levert. I så fall vil spørsmålet være om andelseierne har krav på delvis tilbakebetaling av belastet forvaltningshonorar. Totalt utgjør kravet ca. 350 millioner kroner.

Ingen kostnader

Søksmålet er fremmet med Forbrukerrådet som grupperepresentant. Forbrukerrådet vil ta avgjørelsene på vegne av gruppen. Du blir ikke påført noen kostnader som medlem av gruppesøksmålet. Du trenger heller ikke å medvirke eller bidra på noen måte.

Konsekvenser for deg

Hvis søksmålet fører frem, vil du motta et erstatningsbeløp. Det vil ikke få noen konsekvenser for deg om søksmålet ikke fører frem, annet enn at du ikke senere kan fremme samme krav selv.

Ingen innmelding – bare utmelding

Dersom du vil være med på gruppesøksmålet, trenger du ikke å foreta deg noe.

Dersom du ikke ønsker å være omfattet av søksmålet, kan du melde deg ut ved å sende en epost til post@hoyesterett.no. VIKTIG! Husk å føre på saksnummer i e-posten, saksnummeret er: 19-103417. Du kan også melde deg ut ved å møte opp personlig i Høyesterett. Etter at høyesterettsdommen har falt, er det ikke lenger mulig å melde seg av.

Mer informasjon

Forbrukerrådet legger løpende ut informasjon om saken på sine hjemmesider, https://www.forbrukerradet.no/soksmal-mot-dnb/. Der kan du også registrere deg som abonnent på et nyhetsbrev til gruppemedlemmene.

Lurer du på om du har eid andeler i de fondene som er omfattet av søksmålet, kan du kontakte DNB på telefonnummer: 915 04800

nærbilde av kommunikasjonsrådgiver Maren Struksnæs.Foto

Maren Van Buren Struksnæs

Kommunikasjonsrådgiver – forbrukerrettigheter og digitale spill

Abonner på vårt nyhetsvarsel