Forside > Siste Nytt > Ingen revolusjon på jernbanen

Ingen revolusjon på jernbanen

28. januar, 2015
«Togrevolusjon», skrev NRK Østlandssendingen om at NSB på tampen av 2014 endelig skulle innføre en ny ruteplan som var planlagt siden 2007.

De fleste pendlerne har imidlertid merket lite til den uttalte revolusjonen, meldte Aftenposten 27. januar, og viste til Forbrukerrådets spørreundersøkelse blant pendlere på Østlandet.

Det er ikke for mye forlangt at togtilbudet er så bra at pendlerne kommer seg på jobb, rekker avtaler og får hentet barn i barnehagen. Det kreves sterkere prioritering for å gi et godt nok tilbud i dag. For at togtilbudet skal holde tritt med befolkningsveksten, er det snakk om enorme investeringer.

Svarene fra pendlere på Østlandet om hvordan de har opplevd NSBs ruteendring, tyder på at mange ikke har fått med seg noen «togrevolusjon»:

  • 41 % av de som har svart, forventet flere avganger før ruteendringen, mens 23 % mener de har fått det.
  • På østgående strekning forventet 27 % flere avganger, mens 6 % mener de har fått det. 55 % på vestgående forventet flere avganger, mens 34 % der mener de har fått det. Både før og etter ruteendring i desember er paneldeltakerne fra østgående linjer mindre fornøyd med antallet avganger, enn de fra vestgående linjer.
  • Mens 30 og 32 % på nordgående og vestgående linjer mente de hadde fått et bedre togtilbud med ruteendringen, mente bare 4 % på østgående linje det samme. Et flertall mente at tilbudet verken hadde blitt bedre eller dårligere.

Holder ikke tritt med befolkningsveksten

Pendlernes opplevelser illustrerer at togtilbudet ikke klarer å holde tritt med verken forventningene eller befolkningsveksten. Vi ønsker at politikernes gjennomføringskraft for bedre veier også kan brukes for raskt å bedre kollektivtrafikken. Tross alt er det bred politisk enighet om at trafikkveksten i storbyene skal tas med kollektivtrafikk, gange og sykkel.
Pendlerundersøkelse januar 2015 Pendlerundersøkelse desember 2014