Siste nytt

Ingen vet hva strømmen koster

28. september, 2020

Folk aner ikke hva de betaler for strømmen. Forbrukerrådet etterlyser nå en strømpris som sier hva tjenesten faktisk koster.

En fersk undersøkelse fra Forbrukerrådet viser at strømprisen er umulig å forstå. Bare en av fire vet hva de selv betaler for strømmen, og kun en av ti vet hva markedsprisen er. Forbrukerrådet er svært bekymret over funnene og mener prisen på strøm må forenkles kraftig.

– I alle andre marked er prisene enkle å forstå. Man trenger bare kaste et blikk på prislappen, så vet man hva en vare eller tjeneste koster. Strømprisen er derimot et komplisert regnestykke som nesten ingen klarer å løse. Da sier det seg selv at det er lett å bli lurt, sier forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket.

Kvinne vet ikke

Forbrukere vet ikke hva strømprisen er

Undersøkelsen, som Norstat har gjennomført for Forbrukerrådet, viser at de færreste aner hva strømmen faktisk koster. Det er også liten forskjell på forbrukere med fast-, variabel- og spotpris.

  • 77 prosent av de med fastpris vet ikke hva de betaler pr kWt for strømmen
  • 74 prosent av de med variabel pris vet ikke hva de betaler pr kWt for strømmen
  • 72 prosent av de med spotpris vet ikke hva de betaler i påslag for strømmen

Enda verre stilt er det når respondentene blir bedt om å angi hva spotprisen er. Kun seks prosent er i nærheten av å oppgi den reelle prisen i en gitt periode.

Enklere og standardisert strømpris

Forbrukerrådet ber nå myndigheter og strømbransjen å se på hvordan vi kan få på plass en pris som gir et reelt bilde av hva strømmen faktisk koster.

– Strømmarkedet mangler den viktigste komponenten som alle velfungerende marked har – en enhetspris som alle forstår og som gjør det lett å sammenligne. I lånemarkedet er det for eksempel effektiv rente og i drivstoffmarkedet er det literpris på bensin og diesel, sier Inger Lise Blyverket.

– Konkurransen i strømmarkedet er usunn, og aktørene konkurrerer i liten grad om å tilby prisgunstige avtaler. Det trenger de ikke fordi vi som kunder uansett ikke aner hva prisen er. Da kan de heller konkurrere om å kapre kunder og fortsette å selge oss strømmen dyrt.

Undersøkelse: Kunnskap om pris i strømmarkedet
Bilde av ansatt: Øyvind Herseth Kaldestad.Foto

Øyvind H. Kaldestad

Kommunikasjonsrådgiver – digitale rettigheter og strøm

Kompliserte strømpriser

Det finnes tre hovedprismodeller for strøm; spot, fast og variabel.

Innenfor typen spot finnes typene timespot og månedsspot, i tillegg til en bastard som kalles innkjøpspris, som er en avtaleform med skjulte prispåslag.

Innenfor fast og variabel strømpris har man også ulike typer, noen med pris bare pr kWt, andre med pris både pr kWt og med fast månedlig påslag. Utover dette finnes andre prismodeller som ikke passer inn under de tre hovedmodellene.

«Enhetspris» på strøm er i dag øre/ kWt, men denne «enhetsprisen» er ikke enhetlig. I motsetning til andre enhetspriser betyr den ulike ting avhengig av kontekst og innenfor de ulike prismodellene.

Innenfor kategorien spot er for eksempel øre/ kWt en råvarepris, det vil si at den sier hva prisen til enhver tid er på strømbørsen Nordpool. Innenfor fastpris er kWt en reell enhetspris, dersom avtalen ikke har månedlig påslag. Det samme gjelder for de variable avtalene.

For fastpris og variable avtaler med månedlige påslag på toppen av kWt, utgjør kWt bare en del av strømprisen, og er dermed ingen reell enhetspris.

Abonner på vårt nyhetsvarsel