Forside > Siste Nytt > Innstramning som smerter

Innstramning som smerter

19. mars, 2015
Finanstilsynet har levert Finansdepartementet forslag til en innstramningspakke for boliglån.

Og tilsynet er forbilledlig åpne om smertene som vil følge hvis alle tiltakene i pakken blir vedtatt.

Forbrukerrådet har forståelse for at Finanstilsynet strammer til handlingsrommet for de som selger boliglån. Finanstilsynets boliglånsundersøkelse fra 2014 viser at bransjen har tøyd de eksisterende retningslinjene. Rapporten peker på en utvikling fra 2013 til 2014 med flere lån over den magiske grensen på 85 prosent av verditaksten – og flere lån med avdragsfrihet. Når tilsynet i tillegg er uroet over gjeldsutviklingen i norske husholdninger, er det naturlig at man foreslår at det strammes inn.

Leiligheter. Foto.

Foto: Colourbox.com

Næringen svartmaler

Tilstramning er lite populært, særlig for dem som aldri har opplevd annet enn oppadgående boligmarked og nedadgående boliglånsrenter. Og fordi innstramningspakken inneholder så lite populær politikk, vil den på ingen måte være lettsolgt.

Pakken blir ikke lettere å selge når så mange næringsinteresser henter frem malingsspannene og svartmaler bildet fullstendig.

Det er ikke slik at unge voksne i Norge er helt uten muligheter. Selv i et pressområde som Oslo, er det i skrivende stund 2400 boliger til salgs hvis studentene kan tåle litt reisetid fra Oslo sentrum.

En undersøkelse Forbrukerrådet gjorde av boligmarkedet i Norge i september i fjor, forteller en annen historie enn den de som har utbytte av stigende priser beretter om: Det tilbys mye nytt ganske rimelig.

Markedet er ikke alltid helt slik det fremstilles i media.

Noen bør få avdragsfrihet

Mangelen på populære innsalg i innstramningspakken og den massive svartmalinga, gjør at vi ikke kan forvente at alt det tilsynet har foreslått vil bli vedtatt slik det står. Noe vil komme gjennom prosessen i en moderert form, annet kan bli stanset.

Pålegget om avdragsbetaling er ett av forslagene som bør komme igjennom, i moderert form. Avdragsfrihet er en egnet løsning for forbrukere som er i en midlertidig vanskelig økonomisk situasjon, f.eks. som følge av permittering, skilsmisse eller sykdom. Det vil være svært belastende for disse å måtte selge boligen på toppen av en slik situasjon.

En mellomposisjon som ivaretar både behovet for økt soliditet i husholdningene, og beskyttelse for forbrukere i en midlertidig vanskelig situasjon, er å innføre et maksimumsantall av sammenhengende måneder hvor man har avdragsfrihet.

Rike mot fattige

Finanstilsynets kritikere har rett på ett område; det er de som har færrest ressurser, som vil bli rammet av innstramningen. Det skyldes delvis at boligmarkedet er et kommersielt marked, delvis at det ikke finnes nok boliger der folk vil bo.

Men underbemidlede sliter allerede mot de velstående slik boligmarkedet har utviklet seg.

Hvis tilsynet ikke gjorde noe, ville underbemidlede fortsatt blitt skviset ut av boligmarkedet på grunn av prisveksten, mens forgjelding av husholdningene hadde fortsatt i uforminsket styrke.