Forside > Siste Nytt > Inviterer til samarbeid mot kupping

Inviterer til samarbeid mot kupping

19. mai, 2015
Kupping av budrunden kan skape forbrukerfeller for både kjøper og selger.

Forbrukerrådet inviterer både eiendomsmeglerne og deres foretak til et samarbeid mot kupping av budrunden.

Den åpenbare grunnen til at noen boligkjøpere forsøker å «kuppe» en bolig før noen flere får sett den og deretter begynner å by, er at de tror at de får den billigere hvis de kupper.

I slike tilfeller kan selgeren gå glipp av penger.

Noen som forsøker kupp, hevder at de slettes ikke vil delta i budrunden, selv om den jo bare er noen få dager unna.

Kjøper med spesialkunnskap

Hva er det som gir noen interessenter så stort «mot» at de byr høyt over prisantydning lenge før alle andre?

Ofte kan slike budgivere ha en spesialkunnskap om boligen. De kan mene at eiendomsmegleren har priset den for lavt, at attraktiviteten i tomta ikke er regnet inn fullt ut, at beliggenheten med utsikt, sol eller andre kvaliteter ved bygget gjør at det er verdt mer enn prisantydningen, eller at eiendommen har et potensial for utvikling (tomteverdi) som selgeren ikke har sett enda. En slik spesialkunnskap kan også være at de eller deres rådgiver for eksempel har bodd i boligen eller området tidligere.
I slike tilfeller kan selgeren gå glipp av mye penger.

Par ser på hus i katalog. Foto.

Foto: Colourbox.com

Eiendomsmeglingsloven slår fast at eiendomsmegler skal ha betalt for hele oppdraget (inkludert visninger og gjennomføring av budrunden), selv om det blir avlyst fordi du som selger aksepterer bud utenom megler. Loven sier at eiendomsmegler skal sette opp kontrakt og gjennomføre oppgjøret som om budrunden hadde gått som annonsert.

Som selger sparer du altså ikke meglerhonoraret ved å godta bud utenom eiendomsmegler.

Har plikt til å undersøke

Dersom kjøperen rusher, og kupper kjøpet før visning og før takst og andre opplysninger foreligger, så vil det ved en reklamasjon ganske sikkert bli hevdet at han ikke overholdt sin undersøkelsesplikt. Så da kan kjøper tape rettigheter. Og skjønner kanskje altfor sent hvorfor boligen var «priset» så lavt. Det er en unødvendig risiko å ta.

Dersom han kjøper et hus med en alvorlig feil som er skjult, så kan han nok likevel påberope seg § 3-9 i avhendingsloven, og hevde at selgeren burde ha opplyst om forholdet. Og da kan selgeren bli møtt med krav om heving av kjøpet eller tilbakebetaling av deler av kjøpesummen – og slik bli innblandet i en langvarig og kostbar tvist.

Når du som boligselger gjennom eiendomsmegler har gått bredt ut og invitert folk til visning og bedt dem forberede seg og lese informasjon, så har du på en måte gitt disse boligkjøpere et løfte om å få se boligen og være med på auksjonen.

Det er god skikk og bruk å holde fast på slike løfter.

Vi forstår at det kan være fristende å forsøke en snarvei, og at en selger kan være glad for å få et ok bud. Og det finnes ingen sikker fasit for hvordan enkeltpersoner vil opptre, og hvordan avlyste budrunder kunne ha utviklet seg.

Men Forbrukerrådets klare vurdering er at det beste for alle parter er at planene blir gjennomført slik de var annonsert.

For bolighandelen er livets absolutt viktigste handel, og derfor bør den ikke rushes, gjøres på impuls eller på bakgrunn av syltynn informasjon. (Dette forholdet er helt annerledes enn tilfeller der man selger boligen selv og bruker Forbrukerrådets selgervettregler med vekt på god tid, tilstandsvurdering, skriftlig budrunde. Og ofte nettopp bruker ekstra tid mellom visning og salgsdagen for å få flest mulig kjøpere på banen, samt bruker advokat eller eiendomsmegler til selve oppgjøret der kjøpesum og tinglysing ordnes.)

Klokest å vente til etter auksjonen

Et økende omfang av kupping rokker jo ved tilliten til hele bolighandelen. Vår vurdering er at dette i årene 2009 til 2014 var et mindre problem, noe som bekreftes av våre undersøkelser. Men vi vurderer at dette nå øker i visse geografiske områder. Det skyldes blant annet det kjente fenomen at forbrukere «gjør som andre», slik at når de selv oppdager at boliger de skal på visning til er solgt før visningen, så tenker nok noen at dette skal de også forsøke.

Vi tror at både forbrukerselger og forbrukerkjøper gjør klokest i å vente til auksjonen gjennomføres.

Rådet fra Forbrukerrådet er altså klart: Hvis du har bestemt deg for å betale en eiendomsmegler for å markedsføre og selge eiendommen din, vil selger i de aller fleste tilfeller være best tjent med å gjennomføre opplegget som planlagt. Det kan godt hende kupping bør forbys, men i første omgang er det vel verdt å satse på tydelig informasjon.

Vi vil altså fortsette vår informasjonsinnsats.

Og vi har invitert bransjen til samarbeid om tiltak mot kupping.

Denne invitasjonen har nå både Eiendom Norge og Norges Eiendomsmeglerforbund og også Advokatforeningens eiendomsmeglingsgruppe sagt ja til.