Forside > Siste Nytt > Januarsalg til behag

Januarsalg til behag

6. januar, 2014
I en undersøkelse Forbrukerrådet har gjort, sier 44 % at de skal på januarsalget. Fire av ti melder at de er i tenkeboksen. Forbrukerrådet gir deg råd og veiledning til januarsalget.

– Du kan gjøre mange gode kjøp i januar, men pass på så du ikke kjøper dobbelt opp. Tenk igjennom om du trenger det eller ikke. Og handler du på kreditt, må du ha pengene klare når regningen kommer i februar, ellers blir det dyrt, sier direktør for forbrukerservice Ingeborg Flønes i Forbrukerrådet.

Samme rettigheter som ellers

Loven setter de samme kravene til varer som er på salg, som til full pris-varer. Det betyr at selger ikke kan avvise en feil ved å si at varen er kjøpt på salg.

Kvinne på shopping. Foto.

Foto: Colourbox.com

– Opplever du at en klage blir avvist på grunn av at det er en salgsvare, så ta kontakt med oss. Vi kan gi råd og veiledning og megle i saken om dere ikke blir enige, sier Ingeborg Flønes.

På den annen side kan du oppleve at du ikke får lov til å bytte en vare, eller benytte tilgodelappen eller gavekortet i januarsalget. Det har butikken full anledning til så lenge det står på lappen eller gavekortet.

– Du kan også klage på urimelige vilkår på byttelappen eller gavekortet til Forbrukerombudet, men det skal mye til for at vilkårene ikke skal gjelde, sier hun.

Bytting i salgstider

Romjula og begynnelsen av januar er tiden for å bytte julegaver. Bytteretten er sedvanerett som betyr at du kan få byttet buksa du fikk til jul i en størrelse som passer deg. Siden det er en sedvane, er det ikke skrevet ned noe sted, slik at det lønner seg å ha en byttelapp å vise til. Det er også mulig for butikkene å ha egne regler.

– Sjekk derfor om byttelappen kan brukes på salgsvarer. Står det ingenting om det, så er det mulig å bytte i januarsalget, sier Flønes.

Tilgodelapp er service

Hvis du ikke finner noe som passer, får du gjerne en tilgodelapp. Du kan oppleve at beløpet på tilgodelappen blir satt lavere enn det varen opprinnelig kostet, eller at du ikke får bruke tilgodelappen på salg. Det siste er den vanligste måten å gjøre det på. Begge deler er lov.

– Tilgodelappen er en service som butikken tilbyr deg. Merk deg betingelsene, og for fremtiden kan du bruke den forretningen som har best vilkår. Det er forbrukermakt i praksis, sier direktøren.

Til kort med gavekort?

Det finnes ingen egne regler for gavekort. Det betyr at du også kan oppleve at du ikke får benyttet gavekortet ditt i januarsalget. De færreste gavekort har slike begrensninger, i motsetning til tilgodelappen, men de finnes.

– Har du fått et gavekort som gir deg dårligere rettigheter enn du ville hatt med rede penger, så merk deg navnet og ikke kjøp det som gave til andre. Her må du også bruke forbrukermakten din og kjøpe gavekort med de beste betingelsene, avslutter direktør for forbrukerservice Ingeborg Flønes.

Salgstips

  • Tenk på om du virkelig trenger det gode tilbudet.
  • Handler du på kreditt, så husk å ha penger når regningen kommer.
  • Sjekk gavekort, byttelapp og tilgodelapp: Kan du bruke dem på salg?
  • Du har de samme rettigheter på salgsvarer som ellers.
  • Kontakt Forbrukerrådet om du får problemer.

Om undersøkelsen

Undersøkelsen er gjennomført som en omnibusundersøkelse i Norstats respondentpanel. Det består av omtrent 83 000 nordmenn over 18 år. Primært er disse rekruttert via landsrepresentative telefonundersøkelser. Utvalget blir trukket tilfeldig og står i forhold til den enkelte landsdels befolkningstall, kjønn og fylke.

Resultatene er vektet på kjønn, alder og geografi i henhold til offentlig statistikk. Intervjuene ble gjennomført på e-post/ web i perioden 10.-16. desember 2013. Totalt 1000 intervjuer.

På spørsmålet – Skal du handle på salg i januar? – svarte 44 prosent at de planlegger å handle på salg i januar. Blant de under 30 år, svarer 6 av 10 at de skal handle på salg i januar.