Forside > Siste Nytt > Julegave til busspassasjerene – bedre rettigheter!

Julegave til busspassasjerene – bedre rettigheter!

22. desember, 2013
Dette er en julegave for busspassasjerene! De vil få muligheten til å prøve klagen sin i Transportklagenemnda, som hittil bare har behandlet klager fra fly- og togpassasjerer.

Det betyr at hvis passasjerene klager til busselskapet og ikke kommer til enighet med selskapet, så kan de få klagen brakt videre til en nøytral klagenemnd som kan ta stilling i saken.

Dette er veldig gode nyheter, og nå venter vi også på at fergepassasjerene skal få den samme muligheten.

EU-forordningen om busspassasjerrettigheter blir med dette forslaget en del av norsk rett. Det vil forbedre rettighetene til bl.a. personer med nedsatt funksjonsevne. Det er også positivt at rettighetene blir like over hele landet.