Forside > Siste Nytt > Kart og kompass for arbeidet med digitale tjenester

Kart og kompass for arbeidet med digitale tjenester

11. oktober, 2012
Forbrukerrådet arbeider etter en overordnet og generell strategi som strekker seg frem til 2015. Samtidig har fagavdelingene årlige handlingsplaner hvor arbeidet konkretiseres.

Vi som jobber med digitale tjenester, opplever ofte at sakene i handlingsplanen ikke avsluttes i løpet av det planlagte året. Dette kan føre til at vi mister noe av overblikket i egen handlingsplan, samtidig som felles strategidokument oppleves som litt for lite konkret til å kunne lede oss i det daglige arbeidet.

Vi fant løsningen (og oss selv) gjennom å utarbeide et strategidokument for det politiske arbeidet med digitale tjenester. Dette dokumentet skal knytte det generelle med det spesielle, og være et strategidokument som er i daglig bruk.

Strategien skal bidra til at vi er og fremstår som en aktør som er prinsipiell, avspeiler kontinuitet og har en retning som er både synlig og kjent. Vi tror at åpenhet om prioriteringer og hvordan vi jobber kan være med på å rydde uklarheter av veien og konkretisere problemstillinger, og dermed rede grunn for en mer nyttig og målrettet debatt.

Alle innspill og kommentarer mottas med takk. Selv om dokumentet er låst, betyr ikke det at arbeidet med strategien ikke fortsetter