Forside > Siste Nytt > Klagetåke i kommunene

Klagetåke i kommunene

26. oktober, 2016
Rundt halvparten av oss er usikre på hvor vi skal klage når vi er misfornøyde med en kommunal tjeneste, viser spørreundersøkelse. Da Forbrukerrådet selv testet landets kommunenettsteder, var klageinformasjonen svært mangelfull.

En landsrepresentativ spørreundersøkelse fra Forbrukerrådet viser at halvparten av oss er usikre på hvor vi skal klage når vi er misfornøyde med en kommunal tjeneste.

– Forbrukerrådet er opptatt av at det skal være enklere for forbrukere å få lett, tilgjengelig og god informasjon om tjenestene, sier Anne Kristin Vie, fagdirektør for offentlige tjenester i Forbrukerrådet.

Foto: Ole Walter JacobsenFoto: Ole Walter Jacobsen

– Man skal ikke behøve en doktorgrad for å finne frem til hva man har krav på, sier hun.

Mens et solid flertall av de over 60 år har kunnskap om hvor de skal rette sin klage, vet bare hver fjerde av de under 30 år dette.

– Det bør være i kommunenes egne interesse å forbedre seg. Da må de være interessert i å få høre fra alle innbyggere dersom tjenester er mangelfulle. Derfor bør det finnes en enkel vei inn på kommunens nettsted, sier Vie.

Sjokkert da de sjekket selv

Forbrukerrådets testpersoner skulle finne klagemuligheter på SFO, renovasjon og drikkevann. På bare 15 av 428 kommuners nettsteder fant de klageinformasjon om alle disse tre tjenestene. Sjekken ble gjort som en del av årets kommunetest.

– Vi ble nærmest sjokkerte over hvor vanskelig dette skal være. Er kommunene interessert i å gjøre det mulig for innbyggerne å gi tilbakemeldinger på tjenester, spør Vie, men understreker at det finnes unntak.

Bildet viser st Grimstad kommune er en av kommunene som har klageinformasjon om både renovasjon, drikkevann og SFO.

Bildet viser at Grimstad kommune er en av kommunene som har klageinformasjon om både renovasjon, drikkevann og SFO.  Kommunen har en «si fra»-tjeneste der innbyggere kan gi beskjed om blant annet renovasjon og vann.

Hos 71 kommuner fant vi klageinformasjon på to av områdene, mens 172 kommunenettsteder har tilgjengelig informasjon om klagemuligheter på ett av områdene. Hos 170 kommuner fant Forbrukerrådet ingen informasjon om klagemuligheter på noen av områdene.

  • Vanskeligst å klage på renovasjon

    Renovasjon er det området der Forbrukerrådet finner minst informasjon om å klage. Bare 60 kommuner (14 %) har informasjon på nettsiden sin. Tilsvarende tall for drikkevann er 113 kommuner (26 %), og det er 186 kommuner (43 %) som har informasjon om å klage på SFO.

  • – Så ulike resultater tilsier at det ikke er en samlet tanke bak informasjon om å klage. Kommunene bør bli mer interessert i å få vite hva innbyggerne mener om de kommunale tjenestene, sier Vie.