Økonomi

Klipp Santander Red-kortet i to

31. januar, 2017

Santander Consumer Bank krever renter for hele lånet, selv om mesteparten av beløpet er betalt ved forfall. – Klipp kredittkortet i to, er Forbrukerrådets råd.

Forbrukerrådet stiller seg uforstående til at Santanders kunder risikerer å betale renter på allerede innbetalt beløp. All normal praksis tilsier at rente belastes det som står igjen etter forfall.

– Klipp kortet i to, og finn en bank som tar betalt for det lånet du faktisk har. Bankens praksis er direkte kundefiendtlig, sier fagdirektør Jorge Jensen i Forbrukerrådet.

Kredittkort klippes i to.foto

Etter det Forbrukerrådet kjenner til, er Santander eneste bank i markedet som opererer med denne praksisen.

NB! Hvis du ønsker å avslutte kundeforholdet til Santander, bør du melde fra om dette skriftlig. Hvis ikke, vil du ifølge bankens prisliste etter hvert bli avkrevd et gebyr på 149 kroner fordi du ikke har brukt kredittkortet.

Ville renter på restbeløp

Har man for eksempel 2000 kroner igjen på et lån på 15 000 kroner, vil årsrenten være på hele 112 prosent. Nedenfor har Forbrukerrådet regnet årsrenten for restgjelden på ulike beløp.

Restgjeld Gjeld før innbetaling 15 000 kr
100 kr 2238%
1000 kr 224%
2000 kr 112%
5000 kr 45%
10 000 kr 22%
Restgjeld Gjeld før innbetaling 30 000 kr
100 kr 4476%
1000 kr 448%
2000 kr 224%
5000 kr 90%
10 000 kr 45%

Forbrukerrådet har ikke benyttet standardisert effektiv rente ved beregningene. Vi har vært «snille» mot Santander og omregnet til årlig rente gjennom å legge til renten for den gjeldende måneden til å gjelde et helt år. Årsaken er kontantstrømmens brudd.

Benyttes effektiv rente i beregningene, blir renten betydelig høyere. Skulle man være så uheldig å ha 100 kroner igjen på et lån på 30 000 kroner, vil effektiv rente være på over en milliard prosent.

Komplett endrer vilkår

Komplett Bank opererte også med lignende vilkår som Santander, men presiserer i brev til Forbrukerrådet at dette ikke har blitt håndhevet, og at vilkårene nå er endret.

– Forbrukslån er dyre nok, om man ikke samtidig må betale for allerede innbetalte delbeløp. Vi anbefaler alle å lese vilkårene og sjekke finansportalen.no  for å finne beste og billigste lån, sier Jorge Jensen.

Presisering

I ettertid har Santander påvist at overnevnte metodikk for rentebelastning ikke har vært praktisert. Etter at saken ble publisert har Santander endret vilkårene slik at de ikke lenger åpner for en slik tolkning/praksis av renteberegningen. Likefult benytter Santander en metode for renteberegning som skiller seg ut fra de aller fleste øvrige kredittkort på markedet. Deres metode gir i realiteten en noe høyere rente enn det som synliggjøres gjennom den effektive renten i rangeringer, som f.eks finansportalen.no.

Utgangspunktet

Santander oppgir nominell årlig rente til å være 14,89 %.

Årlig effektiv rente: (1 + 14,89 / 12)^12 = 15,95 %

Geometrisk daglig rente: (1 + 15,95/100)^(1/365) – 1 = 0,00040552

Beregning av årlig rente for kunde forutsetter at kunden handler beløpet med kort i butikk og at den rentefrie perioden er 40 dager. Om vi hadde benyttet den standardiserte metoden for effektiv kredittkortrente ville den blitt noe høyere enn 15,95 %. Santander Consumer bank opplyser at maksimal rentefrie periode er 50 dager. Forutsetningen om antall dager kan diskuteres, lavere antall dager ville gitt noe høyere beregnet rente nedenfor. Vi har altså vært rause mot Santander Consumer Bank i begge disse forutsetningene.

Årsrente i %

= {[Totalt lånebeløp x (1 + 0,00040552)^40 – Totalt lånebeløp] / Restgjeld} x (365/40)

Det er årsrente Forbrukerrådet mener er den mest korrekte renten i dette tilfellet, fordi de samme forholdene ikke kan antas å gjenta seg i neste periode. Overnevnte metode tar altså ikke hensyn til rentesrente-effekten. Og metoden bryter således med det akademisk korrekte, men er en metode som blant annet benyttes i Sverige for å beregne annualisert rente på smålån.

Effektiv rente i %

= {1 + [ Totalt lånebeløp x (1 + 0,00040552)^40 – Totalt lånebeløp] / Restgjeld}^(365/40) – 1

Det er gjengs i markedet at det er null i rente på beløpet som er lånt men innbetalt innen betalingsfristen. Samtlige tilbydere av kredittkort har denne praksisen som er nedfelt i vilkårene (men unntak av Santander). Det er altså kun restgjelden som står igjen på innbetalingspunktet som rentebelastes. Derfor er det korrekt å måle alle tilkomne renteutgifter for låneperioden i forhold til restgjelden.

^ = Opphøyet i

Bilde av ansatt: Øyvind Herseth Kaldestad.Foto

Øyvind H. Kaldestad

Kommunikasjonsrådgiver – digitale rettigheter og strøm

Pressefoto

Fagdirektør Jorge Jensen, Forbrukerrådet (foto: Ole Walter Jacobsen)

Abonner på vårt nyhetsvarsel