Forside > Siste Nytt > Kollektivselskapene må tvinges til å samarbeide
I dag vedtar Stortinget ett billettsystem for buss, tog og passasjerbåt i hele landet. – Tving kollektivselskapene til å samarbeide, sier Forbrukerrådet.

Dagens politiske vedtak kan gjøre det mulig å reise i hele landet på én billett. Forbrukerrådet frykter likevel at fylkeskommunenes ulike billettpraksis og varierende samarbeidsvilje kan kjøre forslaget i grøfta.

I dag tilbyr selskapene vidt forskjellige billettyper, viser Forbrukerrådets egen gjennomgang.

Togstasjonen i Bergen. Foto.

Foto: Colourbox.com

Den politiske viljen til å innføre én billett for hele reisen har vært der i åtte år. Samtidig fortsetter mange fylkers kollektivselskaper å selge vidt forskjellige billettyper og utvikle hver sine billett-apper. Derfor krever vi at regjeringen følger opp vedtaket, sier Anne Haabeth Rygg, Forbrukerrådets fagdirektør for samferdsel.

Hun mener myndighetene må stille krav om sterkere billettsamarbeid over hele landet.

Fylkene bremser

– Fylkenes kollektivselskaper må slutte å kjøre med håndbrekket på i denne prosessen. Vi er fem millioner innbyggere. Da trenger vi ikke 19 ulike kortsystemer og apper for å reise kollektivt. Samarbeid løser mye, sier Rygg.

Skal du reise kollektivt på tvers av fylker, må du nemlig i store deler av landet fortsatt sørge for å ha kontroll på flere billetter samtidig. En årsak er at fylkene har hver sine takster og billettyper og billettspråk.

For tungvint

– Forslaget som et samlet storting går inn for i dag, er dessverre langt unna dagens virkelighet, sier Rygg.

Forbrukerrådet har gått gjennom billett-appene til NSB og landets øvrige kollektivselskaper. Flere av appene gjelder bare i byområder, og slett ikke på tvers av fylker. Til tross for at NSB opererer over store deler av landet, fungerer NSBs billettapp bare på noen kollektivreiser i enkelte fylker. For eksempel gjelder Kolombus sin app på buss, men ikke på båt.

Forbrukerrådets gjennomgang viser at billettenes virkeområde altfor ofte ender ved fylkenes grenser. Går du for eksempel om bord på en buss i Nordland og skal krysse fylkesgrensen til Troms, kan du bruke Nordlandskortet ditt. Men når du skal tilbake, må du ha Tromskortet.

Et hederlig unntak er i Oslo og Akershus, hvor reisende med Ruter og NSB kan reise med samme billett med buss, trikk, t-bane, båt og tog.

– Alle kollektivselskapene må gå inn for å gjøre reisene sømløse, sier Rygg, som mener NSB har et spesielt ansvar siden selskapet opererer i de fleste fylker, og mange benytter tog kombinert med andre reisemåter.