Forside > Siste Nytt > Kostbar avbestilling

Kostbar avbestilling

5. november, 2014
Noen ganger angrer man på kjøpet. Den vanligste henvendelsen og klagen til Forbrukerrådet handler om bil, og enkelte av dem handler om hvor mye man må betale for å avbestille.

– Det kan ofte bli uenighet om hvor mye du må dekke når du ombestemmer deg. Et nylig vedtak fra Forbrukertvistutvalget viser at det ikke er fritt frem for selger å sette en sum, men at den må være nøktern og troverdig, eller påregnelig og rimelig som det heter på jusspråk, sier regiondirektør Jo Inge Bjørntvedt ved Forbrukerrådet i Buskerud, Telemark og Vestfold.

Kvinne prater med mann om bil. Foto.

Foto: Colourbox.com

Han legger til at du aldri må inngå et bilkjøp uten muligheter for å trekke deg om finansieringen ikke går i orden. Det må du få med som et vilkår i avtalen. Det beste er imidlertid om du får på plass finansieringen før du inngår kjøpsavtale.

FTU-vedtak

Må betale erstatning

En dame i Larvik ble krevd for 20 000 kroner av et firma, etter at hun valgte å avbestille, fordi finansieringen ikke gikk i orden. Det skulle dekke omregistrering, annonsering, overtidsarbeid ved klargjøring av bilen, rentekostnader, redusert pris ved videresalg og ekstra transportutgifter fordi den nye kjøperen fikk bilen tilkjørt. De la frem kopi av den nye avtalen, hvor kjøpesummen var redusert med 20 000 kroner. Videre faktura for transport av bilen til den nye kjøperen og kvittering for omregistreringsavgiften.

Forbrukeren mente at hun bare skulle betale for omregistrering, samt 2000 kroner for ekstraarbeidet.

– Du må betale erstatning for tap som skyldes avbestillingen, inkludert ekstra omkostninger, og økonomisk tap som selger får i form av tapt fortjeneste eller lavere pris ved videresalg. Det kan bli dyrt, men det kan være atskillig billigere enn å stå i avtalen og ta risikoen for å få solgt bilen videre, sier regiondirektøren.

Ikke fritt frem

Kjøper og selger ble ikke enige etter forsøk på megling hos Forbrukerrådet. Saken gikk videre til Forbrukertvistutvalget som vedtok at forbrukeren måtte betale 15 000 kroner.

– I vedtaket godtok utvalget utgifter til omregistrering, men de godtok ikke selgers samlede krav om erstatning for redusert pris og ekstra transportutgifter, sier Bjørntvedt.

Den som krever erstatning av noen, plikter å redusere erstatningens størrelse mest mulig. Det mente Forbrukertvistutvalget at selger ikke hadde gjort her. De viste til at selgers tap ved videresalg av bilen var satt mye høyere enn det som er vanlig i slike saker. Videre mente de at det ikke er rimelig at kjøper må dekke transportutgiftene som den nye kjøperen hadde fått med i sin avtale. Det var en avtale som selger hadde inngått frivillig og ikke noe man kunne belaste den opprinnelige kjøperen.

– Vedtaket viser at det ikke er fritt frem å kreve erstatning. Selger må kunne vise til at han har hatt et reelt tap og kunne legge frem dokumentasjon for tapet, avslutter regiondirektør Jo Inge Bjørntvedt ved Forbrukerrådet i Buskerud, Telemark og Vestfold.